สาขา

ปัจจุบัน Pure เปิดให้บริการแล้ว 117 สาขา คือ

 1. Pure ราชพฤกษ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาราชพฤกษ์
  โทรศัพท์ : 0-2489-6896
  โทรสาร : 0-2489-6896

 2. Pure พัทยา 1
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 12.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี พัทยา
  โทรศัพท์ : 038-410723
  โทรสาร : 038-410723

 3. Pure รพ.เปาโล สมุทรปราการ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 7.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 227/20 ม.5 ต.บางเมือง สมุทรปราการ 10276
  โทรศัพท์ : 0-2703-0160
  โทรสาร : 0-2703-0160

 4. Pure ร้อยเอ็ด
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-4362-4731
  โทรสาร : 0-4362-4731

 5. Pure เพชรบูรณ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-5674-4438
  โทรสาร : 0-5674-4438

 6. Pure อำนาจเจริญ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1
  โทรศัพท์ : 0-4527-0180
  โทรสาร : 0-4527-0180

 7. Pure หัวหิน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-3282-7039
  โทรสาร : 0-3282-7039

 8. Pure ชลบุรี3
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 038-053582
  โทรสาร : 038-053582

 9. Pure ชุมพร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 077-658585
  โทรสาร :

 10. Pure ลพบุรี2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3678-0759
  โทรสาร : 0-3678-0759

 11. Pure รัตนาธิเบศก์2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2950-4856
  โทรสาร : 0-2950-4856

 12. Pure สุขาภิบาล3
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2976-9178
  โทรสาร : 0-2976-9178

 13. Pure อ่างทอง
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3585-1343
  โทรสาร : 0-3585-1343

 14. Pure สมุย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-7796-0732
  โทรสาร : 0-7796-0732

 15. Pure สุขาภิบาล5
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2153-1536
  โทรสาร : 0-2153-1536

 16. Pure สายไหม
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2976-4321
  โทรสาร : 0-2976-4321

 17. Pure เกาะพงัน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 6.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-7737-7206
  โทรสาร : 0-7737-7206

 18. Pure ตาก
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 055-892316
  โทรสาร : 055-892316

 19. Pure ศรีนครินทร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2758-8467
  โทรสาร : 0-2758-8467

 20. Pure พัทยา 2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 038-374848
  โทรสาร : 038-374848

 21. Pure แฟชั่นไอส์แลนด์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2947-6007
  โทรสาร : 0-2947-6007

 22. Pure สมุทรสงคราม
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3477-0782
  โทรสาร : 0-3477-0782

 23. Pure เชียงคาน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-4281-0993
  โทรสาร : 0-4281-0993

 24. Pure ลาดพร้าว2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีเอกตร้า
  โทรศัพท์ : 0-2983-7340
  โทรสาร : 0-2983-7340

 25. Pure สุพรรณบุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3549-4997
  โทรสาร : 0-3549-4997

 26. Pure สุรศักดิ์ ศรีราชาชลบุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 283/20 ม.8 ต.สุรศักดิ์ ศรีราชาชลบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3810-1081
  โทรสาร : 0-3810-1081

 27. Pure สิชล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-7553-5515
  โทรสาร : 0-7553-5515

 28. Pure ราษีไศล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-4568-2888
  โทรสาร : 0-4568-2888

 29. Pure พระสมุทรเจดีย์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี พระสมุทรเจดีย์
  โทรศัพท์ : 02-8197059
  โทรสาร : 02-8197059

 30. Pure เอกมัย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2714-8227
  โทรสาร : 0-2714-8227

 31. Pure ระโนด
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-7439-2938
  โทรสาร : 0-7439-2938

 32. Pure สวรรคโลก
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-5564-4284
  โทรสาร : 0-5564-4284

 33. Pure ตรัง
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 075-581-903
  โทรสาร : 075-581-903

 34. Pure ร.พ.สิงห์บุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 915/7 ถนน ขุนสรร อ.เมืองสิงห์บุรี 16000
  โทรศัพท์ : 0-3653-0049
  โทรสาร : 0-3653-0049

 35. Pure ร.พ.ราชบุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 71/32 ตำบล หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3231-4048
  โทรสาร : 0-3231-4048

 36. Pure รังสิต
  วันเปิดให้บริการ :26 กันยายน 2551
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขารังสิต
  โทรศัพท์ : 0-2958-5059
  โทรสาร : 0-2958-5059

 37. Pure วารินชำราบ
  วันเปิดให้บริการ :30 ตุลาคม 2551
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี วารินชำราบ
  โทรศัพท์ : 0-4585-4047
  โทรสาร : 0-4585-4047

 38. Pure รัตนาธิเบศร์
  วันเปิดให้บริการ :8 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์
  โทรศัพท์ : 0-2250-4853
  โทรสาร : 0-2250-4853

 39. Pure พระราม 2
  วันเปิดให้บริการ :10 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาพระราม 2
  โทรศัพท์ : 02-8957702
  โทรสาร : 02-8957702

 40. Pure สุขสวัสดิ์
  วันเปิดให้บริการ :7 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์
  โทรศัพท์ : 0-2464-4306
  โทรสาร : 0-2464-4306

 41. Pure สำโรง
  วันเปิดให้บริการ :9 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสำโรง
  โทรศัพท์ : 0-2756-9228
  โทรสาร : 0-2756-9228

 42. Pure อุดรธานี
  วันเปิดให้บริการ :15 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง :
  โทรศัพท์ : 0-4232-1028
  โทรสาร : 0-4232-1028

 43. Pure ขอนแก่น
  วันเปิดให้บริการ :16 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาขอนแก่น
  โทรศัพท์ : 043-325474,043-325500
  โทรสาร :

 44. Pure โคราช
  วันเปิดให้บริการ :13 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาโคราช
  โทรศัพท์ : 0-4429-5042
  โทรสาร : 0-4429-5042

 45. Pure เชียงราย
  วันเปิดให้บริการ :22 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงราย
  โทรศัพท์ : 0-5374-6497
  โทรสาร : 0-5374-6497

 46. Pure พิษณุโลก
  วันเปิดให้บริการ :30 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก
  โทรศัพท์ : 055-221183
  โทรสาร : 055-221183

 47. Pure นครสวรรค์
  วันเปิดให้บริการ :2 พฤศจิกายน 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์
  โทรศัพท์ : 056-221-127
  โทรสาร : 056-221-128

 48. Pure ติวานนท์
  วันเปิดให้บริการ :18 พฤศจิกายน 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาติวานนท์
  โทรศัพท์ : 02-9686238
  โทรสาร : 02-9686238

 49. Pure มหาชัย
  วันเปิดให้บริการ :1 เมษายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขามหาชัย
  โทรศัพท์ : 034-870897
  โทรสาร : 034-870897

 50. Pure สะพานควาย
  วันเปิดให้บริการ :14 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซีสะพานควาย
  โทรศัพท์ : 0-2519-0961
  โทรสาร : 0-2519-0961

 51. Pure หางดง
  วันเปิดให้บริการ :17 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ : 0-5344-7831
  โทรสาร : 0-5344-7733

 52. Pure ลำปาง
  วันเปิดให้บริการ :21 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำปาง
  โทรศัพท์ : 0-5435-2617
  โทรสาร : 0-5435-2617

 53. Pure ลพบุรี
  วันเปิดให้บริการ :29 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3661-5852
  โทรสาร : 0-3661-5852

 54. Pure ทวีกิจ (สระบุรี)
  วันเปิดให้บริการ :25 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสระบุรี
  โทรศัพท์ : 036-222245
  โทรสาร : 036-222245

 55. Pure นครปฐม
  วันเปิดให้บริการ :3 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครปฐม
  โทรศัพท์ : 034-965465
  โทรสาร : 034-965465

 56. Pure อ้อมใหญ่
  วันเปิดให้บริการ :10 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่
  โทรศัพท์ : 0-2420-2867
  โทรสาร : 0-2420-2867

 57. Pure ระยอง
  วันเปิดให้บริการ :16 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาระยอง
  โทรศัพท์ : 0-3887-5390
  โทรสาร : 0-3887-5390

 58. Pure ภูเก็ต
  วันเปิดให้บริการ :28 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาภูเก็ต
  โทรศัพท์ : 076-249435
  โทรสาร : 076-249435

 59. Pure บางพลี
  วันเปิดให้บริการ :24 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาบางพลี
  โทรศัพท์ : 02-7524510
  โทรสาร : 02-7524510

 60. Pure หาดใหญ่
  วันเปิดให้บริการ :1 สิงหาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่
  โทรศัพท์ : 0-7458-0883
  โทรสาร : 0-7458-0883

 61. Pure อุบลราชธานี
  วันเปิดให้บริการ :9 สิงหาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ : 0-4528-4545
  โทรสาร : 0-4528-4545

 62. Pure พังงา
  วันเปิดให้บริการ :15 ตุลาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพังงา
  โทรศัพท์ : 076-413992
  โทรสาร : 076-413992

 63. Pure แหลมทอง
  วันเปิดให้บริการ :17 พฤศจิกายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแหลมทอง
  โทรศัพท์ : 0-3880-7445
  โทรสาร : 0-3880-7445

 64. Pure กำแพงเพชร
  วันเปิดให้บริการ :17 ธันวาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร
  โทรศัพท์ : 055-853920
  โทรสาร : 055-853921

 65. Pure ราชดำริ 2
  วันเปิดให้บริการ :2 กุมภาพันธ์ 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาราชดำริ
  โทรศัพท์ : 0-2250-4853
  โทรสาร : 0-2250-4853

 66. Pure เชียงใหม่
  วันเปิดให้บริการ :30 มีนาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่
  โทรศัพท์ : 0-5326-2319
  โทรสาร : 0-5326-2319

 67. Pure ดาวคะนอง
  วันเปิดให้บริการ :28 เมษายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาดาวคะนอง
  โทรศัพท์ : 02-8762397
  โทรสาร : 02-8762397

 68. Pure แจ้งวัฒนะ
  วันเปิดให้บริการ :7 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ
  โทรศัพท์ : 0-2573-5843
  โทรสาร : 0-2573-5843

 69. Pure ราชบุรี
  วันเปิดให้บริการ :12 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาราชบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3233-2627
  โทรสาร : 0-3233-2627

 70. Pure เพชรบุรี
  วันเปิดให้บริการ :22 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3245-4583
  โทรสาร : 0-3245-4583

 71. Pure สุราษฎร์ธานี
  วันเปิดให้บริการ :27 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ : 0-7722-4398
  โทรสาร : 0-7722-4398

 72. Pure สมุทรปราการ
  วันเปิดให้บริการ :3 มิถุนายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ
  โทรศัพท์ : 0-2388-2469
  โทรสาร : 0-2388-2469

 73. Pure บางนา
  วันเปิดให้บริการ :10 มิถุนายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาบางนา
  โทรศัพท์ : 02-7443280
  โทรสาร : 02-7443280

 74. Pure ลำลูกกา
  วันเปิดให้บริการ :20 มิถุนายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำลูกกา
  โทรศัพท์ : 0-2152-7377
  โทรสาร : 0-2152-7377

 75. Pure ดอนเมือง
  วันเปิดให้บริการ :11 กรกฎาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาดอนเมือง
  โทรศัพท์ : 02-9737183
  โทรสาร : 02-9737183

 76. Pure ชลบุรี
  วันเปิดให้บริการ :23 กรกฎาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาชลบุรี
  โทรศัพท์ : 038-270150
  โทรสาร : 038-270150

 77. Pure พัทยา 3
  วันเปิดให้บริการ :28 กรกฎาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาพัทยาใต้
  โทรศัพท์ : 038-410607
  โทรสาร : -

 78. Pure หล่มสัก
  วันเปิดให้บริการ :16 กันยายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาหล่มสัก
  โทรศัพท์ : 0-5670-3039
  โทรสาร : 0-5670-3039

 79. Pure สุขาภิบาล 1
  วันเปิดให้บริการ :28 กันยายน 2554
  เวลาทำการ : 10.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสุขาภิบาล 1
  โทรศัพท์ : 0-2519-0961
  โทรสาร : 0-2519-0961

 80. Pure สวนหลวง
  วันเปิดให้บริการ :15 ตุลาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสวนหลวง
  โทรศัพท์ : 0-2328-1210
  โทรสาร : 0-2328-1210

 81. Pure ประชาอุทิศ
  วันเปิดให้บริการ :27 ตุลาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาประชาอุทิศ
  โทรศัพท์ : 0-24642377
  โทรสาร : 0-24642377

 82. Pure บ้านบึง
  วันเปิดให้บริการ :20 พฤศจิกายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบ้านบึง
  โทรศัพท์ : 038-486590
  โทรสาร : 038-486590

 83. Pure เทพกระษัตรี
  วันเปิดให้บริการ :25 พฤศจิกายน 2554
  เวลาทำการ : 8.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเทพกระษัตรี
  โทรศัพท์ : 0-7637-3319
  โทรสาร : 0-7637-3319

 84. Pure จันทบุรี
  วันเปิดให้บริการ :19 พฤศจิกายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาจันทบุรี
  โทรศัพท์ : 039-436434
  โทรสาร : 039-436434

 85. Pure เอื้ออาทรวัดกู้
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้
  โทรศัพท์ : 0-2963-0119
  โทรสาร : 0-2963-0119

 86. Pure บิ๊กซีกมลา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขากมลา
  โทรศัพท์ : 076-385799
  โทรสาร : 076-385799

 87. Pure วัขรพล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ระหว่างวัชรพล ซอย 7,9 เขตบางเขน
  โทรศัพท์ : 0-2994-0138
  โทรสาร : 0-2994-0138

 88. Pure บิ๊กซีเมกะบางนา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีเมกะบางนา
  โทรศัพท์ : 02-1051261
  โทรสาร : 02-1051261

 89. Pure พิบูลมังสาหาร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 -23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพิบูลมังสาหาร
  โทรศัพท์ : 045-441013
  โทรสาร : 045-441013

 90. Pure ฉะเชิงเทรา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา
  โทรศัพท์ : 038-536083
  โทรสาร : 038-536083

 91. Pure ราษฏร์บูรณะ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ
  โทรศัพท์ : 0-2873-1259
  โทรสาร : 0-2873-1259

 92. Pure ยโสธร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขายโสธร
  โทรศัพท์ : 0-45725-020
  โทรสาร : 0-45725-020

 93. Pure สุขาภิบาล 1 (2)
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ในมินิบิ๊กซี สาขาปั๊มบางจาก นวมินทร์
  โทรศัพท์ : 0-2734-5255
  โทรสาร : 0-2734-5255

 94. Pure ศรีสะเกษ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : 0-4563-4482
  โทรสาร : 0-4563-4482

 95. Pure สุรินทร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสุรินทร์
  โทรศัพท์ : 0-4453-5078
  โทรสาร : 0-4453-5078

 96. Pure รังสิต 2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารังสิต
  โทรศัพท์ : 0-2995-0780
  โทรสาร : 0-2995-0780

 97. Pure บุรีรัมย์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์
  โทรศัพท์ : 044-110164
  โทรสาร : 044-110164

 98. Pure มหาสารคาม
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขามหาสารคาม
  โทรศัพท์ : 043-995582
  โทรสาร : 043-995582

 99. Pure ชัยภูมิ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาชัยภูมิ
  โทรศัพท์ : 044-051332
  โทรสาร : 044-051332

 100. Pure ลาดพร้าว 107
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ซอยลาดพร้าว 107 ติดกับ มินิบิ๊กซี
  โทรศัพท์ :
  โทรสาร :

 101. Pure ลำพูน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำพูน
  โทรศัพท์ : 0-53575-561
  โทรสาร : 0-53575-561

 102. Pure อยุธยา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอยุธยา
  โทรศัพท์ : 0-3574-7177
  โทรสาร : 0-3574-7177

 103. Pure รังสิตคลอง 6
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารังสิตคลอง6
  โทรศัพท์ : 0-2577-5729
  โทรสาร : 0-2577-5729

 104. Pure เลย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเลย
  โทรศัพท์ : 0-4284-5737
  โทรสาร : 0-4284-5737

 105. Pure กระบี่
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00น.- 23.00น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขากระบี่
  โทรศัพท์ : 075-810-435
  โทรสาร : 075-810-435

 106. Pure BMK เคหะร่มเกล้า
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00น.- 22.00น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเคหะร่มเกล้า
  โทรศัพท์ : 02-329-9142
  โทรสาร : 02-329-9142

 107. Pure สตูล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00น.- 23.00น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสตูล
  โทรศัพท์ : 0-7474-1932
  โทรสาร : 0-7474-1932

 108. Pure ลาดพร้าว
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว
  โทรศัพท์ : 0-2934-9897
  โทรสาร : 0-2934-9897

 109. Pure BMK หทัยราษฎร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาหทัยราษฏร์
  โทรศัพท์ : 02-1830121
  โทรสาร : 02-1830121

 110. Pure มุกดาหาร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 น.- 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขามุกดาหาร
  โทรศัพท์ : 0-4266-1908
  โทรสาร : 0-4266-1908

 111. Pure สกลนคร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสกลนคร
  โทรศัพท์ : 0-4273-1342
  โทรสาร : 0-4273-1342

 112. Pure นวนคร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานวนคร
  โทรศัพท์ : 0-2250-3138
  โทรสาร : 0-2250-3138

 113. Pure สระแก้ว
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสระแก้ว
  โทรศัพท์ : 0-3622-2245
  โทรสาร : 0-3622-2245

 114. Pure BMK คู้บอน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาคู้บอน
  โทรศัพท์ : 02-9431853
  โทรสาร : 02-9431853

 115. Pure สุวินทวงศ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
  โทรศัพท์ : 0-2183-0121
  โทรสาร : 0-2183-0121

 116. Pure แพร่
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแพร่
  โทรศัพท์ : 0-5462-7407
  โทรสาร : 0-5462-7407

 117. Pure สุโขทัย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุโขทัย
  โทรศัพท์ : 0-5563-0943
  โทรสาร : 0-5563-0943