Big C Home PageBig C NewsPR Newsบิ๊กซี สตูล ร่วมมือภาครัฐและประชาชน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 840,000 กล้า

PR News

บิ๊กซี สตูล ร่วมมือภาครัฐและประชาชน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 840,000 กล้า


30 March 2016

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นำโดยนายนิรอมลี โตะกานี ผู้จัดการสาขาบิ๊กซี สตูล ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ นำพนักงานบิ๊กซีจิตอาสา คณะครู นักเรียนและชาวบ้านร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราบิ๊กซีสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

บิ๊กซี สตูล ร่วมมือภาครัฐและประชาชน ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 840,000 กล้า