สาขา

ปัจจุบัน Pure เปิดให้บริการแล้ว 134 สาขา คือ

 1. Pure ราชพฤกษ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาราชพฤกษ์
  โทรศัพท์ : 0-2489-6896
  โทรสาร : 0-2489-6896

 2. Pure นวมินทร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ในมินิบิ๊กซี สาขาปั๊มบางจาก นวมินทร์
  โทรศัพท์ : 0-2734-5255
  โทรสาร : 0-2734-5255

 3. Pure พัทยา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 12.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี พัทยา
  โทรศัพท์ : 0-3836-1416
  โทรสาร : 0-3836-1416

 4. Pure รพ.เปาโล สมุทรปราการ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 7.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 227/20 ม.5 ต.บางเมือง สมุทรปราการ 10276
  โทรศัพท์ : 0-2703-0160
  โทรสาร : 0-2703-0160

 5. Pure นครสวรรค์ 2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 2
  โทรศัพท์ : 0-5637-0731
  โทรสาร : 0-5637-0731

 6. Pure ร้อยเอ็ด
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-4362-4731
  โทรสาร : 0-4362-4731

 7. Pure เพชรบูรณ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-5674-4438
  โทรสาร : 0-5674-4438

 8. Pure ชะอำ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3247-2623
  โทรสาร : 0-3247-2623

 9. Pure อำนาจเจริญ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1
  โทรศัพท์ : 0-4527-0180
  โทรสาร : 0-4527-0180

 10. Pure หัวหิน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-3282-7039
  โทรสาร : 0-3282-7039

 11. Pure ชลบุรี3
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3805-3582
  โทรสาร : 0-3805-3582

 12. Pure ชุมพร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 09.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-7765-8585
  โทรสาร : 0-7765-8588

 13. Pure ตาคลี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-5626-5563
  โทรสาร : 0-5626-5563

 14. Pure ตาคลี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-3838-7829
  โทรสาร : 0-3838-7829

 15. Pure ลพบุรี2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3678-0759
  โทรสาร : 0-3678-0759

 16. Pure รัตนาธิเบศก์2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2950-4856
  โทรสาร : 0-2950-4856

 17. Pure สุขาภิบาล3
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2976-9178
  โทรสาร : 0-2976-9178

 18. Pure บ้านโป่ง
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3236-8438
  โทรสาร : 0-3236-8438

 19. Pure อ่างทอง
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3585-1343
  โทรสาร : 0-3585-1343

 20. Pure สมุย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-7796-0732
  โทรสาร : 0-7796-0732

 21. Pure สุขาภิบาล5
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2153-1536
  โทรสาร : 0-2153-1536

 22. Pure สายไหม
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2976-4321
  โทรสาร : 0-2976-4321

 23. Pure เกาะพงัน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 6.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-7737-7206
  โทรสาร : 0-7737-7206

 24. Pure ตาก
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-5589-2316
  โทรสาร : 0-5589-2316

 25. Pure ศรีนครินทร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2758-8467
  โทรสาร : 0-2758-8467

 26. Pure กาฬสินธุ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-4381-0459
  โทรสาร : 0-4381-0459

 27. Pure พัทยา3
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3836-0317
  โทรสาร : 0-3836-0317

 28. Pure แฟชั่นไอส์แลนด์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2947-6007
  โทรสาร : 0-2947-6007

 29. Pure สมุทรสงคราม
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3477-0782
  โทรสาร : 0-3477-0782

 30. Pure เชียงคาน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-4281-0993
  โทรสาร : 0-4281-0993

 31. Pure ตะพานหิน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-5662-3509
  โทรสาร : 0-5662-3509

 32. Pure ตระกาลผืชผล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-4548-2194
  โทรสาร : 0-4548-2194

 33. Pure ลาดพร้าว2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีเอกตร้า
  โทรศัพท์ : 0-2983-7340
  โทรสาร : 0-2983-7340

 34. Pure สุพรรณบุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-3549-4997
  โทรสาร : 0-3549-4997

 35. Pure สุรศักดิ์ ศรีราชาชลบุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 283/20 ม.8 ต.สุรศักดิ์ ศรีราชาชลบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3810-1081
  โทรสาร : 0-3810-1081

 36. Pure สิชล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-7553-5515
  โทรสาร : 0-7553-5515

 37. Pure ราษีไศล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-4568-2888
  โทรสาร : 0-4568-2888

 38. Pure ปราสาท
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-4455-2116
  โทรสาร : 0-4455-2116

 39. Pure พระสมุทรเจดีย์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 107/10 ม.3 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
  โทรศัพท์ : 0-2819-7059
  โทรสาร : 0-2819-7059

 40. Pure เอกมัย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-2714-8227
  โทรสาร : 0-2714-8227

 41. Pure ระโนด
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-7439-2938
  โทรสาร : 0-7439-2938

 42. Pure สวรรคโลก
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต
  โทรศัพท์ : 0-5564-4284
  โทรสาร : 0-5564-4284

 43. Pure ตรัง
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 a.m. - 11.00 p.m.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี
  โทรศัพท์ : 0-7558-1903
  โทรสาร : 0-7558-1903

 44. Pure ร.พ.สิงห์บุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 915/7 ถนน ขุนสรร อ.เมืองสิงห์บุรี 16000
  โทรศัพท์ : 0-3653-0049
  โทรสาร : 0-3653-0049

 45. Pure ตลาดสระแก้ว
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 34/9 ซ.ศรีสุริโยทัย1 ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3661-2093
  โทรสาร : 0-3661-2093

 46. Pure ร.พ.ราชบุรี
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  7.00 a.m. - 10.00 p.m.
  ที่ตั้ง : 71/32 ตำบล หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3231-4048
  โทรสาร : 0-3231-4048

 47. Pure รังสิต
  วันเปิดให้บริการ :26 กันยายน 2551
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขารังสิต
  โทรศัพท์ : 0-2958-5059
  โทรสาร : 0-2958-5059

 48. Pure วารินชำราบ
  วันเปิดให้บริการ :30 ตุลาคม 2551
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี วารินชำราบ
  โทรศัพท์ : 0-4585-4047, 0-458-4048
  โทรสาร : 0-4585-4046

 49. Pure รัตนาธิเบศร์
  วันเปิดให้บริการ :8 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์
  โทรศัพท์ : 0-2250-4853
  โทรสาร : 0-2250-4853

 50. Pure พระราม 2
  วันเปิดให้บริการ :10 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาพระราม 2
  โทรศัพท์ : 0-2895-7702
  โทรสาร : 0-2895-7702

 51. Pure สุขสวัสดิ์
  วันเปิดให้บริการ :7 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์
  โทรศัพท์ : 0-2464-4306
  โทรสาร : 0-2464-4306

 52. Pure สำโรง
  วันเปิดให้บริการ :9 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสำโรง
  โทรศัพท์ : 0-2756-9228
  โทรสาร : 0-2756-9228

 53. Pure อุดรธานี
  วันเปิดให้บริการ :15 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง :
  โทรศัพท์ : 0-4232-1028
  โทรสาร : 0-4232-1028

 54. Pure ขอนแก่น
  วันเปิดให้บริการ :16 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาขอนแก่น
  โทรศัพท์ : 0-4332-5474
  โทรสาร : 0-4332-5474

 55. Pure โคราช
  วันเปิดให้บริการ :13 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาโคราช
  โทรศัพท์ : 0-4429-5042
  โทรสาร : 0-4429-5042

 56. Pure เชียงราย
  วันเปิดให้บริการ :22 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงราย
  โทรศัพท์ : 0-5374-6497
  โทรสาร : 0-5374-6497

 57. Pure พิษณุโลก
  วันเปิดให้บริการ :30 ตุลาคม 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก
  โทรศัพท์ : 0-5522-1183
  โทรสาร : 0-5522-1183

 58. Pure นครสวรรค์
  วันเปิดให้บริการ :2 พฤศจิกายน 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์
  โทรศัพท์ : 0-5633-2021
  โทรสาร : 0-5633-2021

 59. Pure ติวานนท์
  วันเปิดให้บริการ :18 พฤศจิกายน 2552
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาติวานนท์
  โทรศัพท์ : 0-2968-6238
  โทรสาร : 0-2968-6238

 60. Pure มหาชัย
  วันเปิดให้บริการ :1 เมษายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขามหาชัย
  โทรศัพท์ : 0-3487-0897
  โทรสาร : 0-3487-0897

 61. Pure สะพานควาย
  วันเปิดให้บริการ :14 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซีสะพานควาย
  โทรศัพท์ : 0-2519-0961
  โทรสาร : 0-2519-0961

 62. Pure หางดง
  วันเปิดให้บริการ :17 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  โทรศัพท์ : 0-5344-7831
  โทรสาร : 0-5344-7733

 63. Pure ลำปาง
  วันเปิดให้บริการ :21 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำปาง
  โทรศัพท์ : 0-5435-2617
  โทรสาร : 0-5435-2617

 64. Pure ลพบุรี
  วันเปิดให้บริการ :29 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3661-5852
  โทรสาร : 0-3661-5852

 65. Pure ทวีกิจ (สระบุรี)
  วันเปิดให้บริการ :25 มิถุนายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสระบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3622-2245
  โทรสาร : 0-3622-2245

 66. Pure นครปฐม
  วันเปิดให้บริการ :3 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครปฐม
  โทรศัพท์ : 0-3421-3088
  โทรสาร : 0-3421-3088

 67. Pure อ้อมใหญ่
  วันเปิดให้บริการ :10 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่
  โทรศัพท์ : 0-2420-2867
  โทรสาร : 0-2420-2867

 68. Pure ระยอง
  วันเปิดให้บริการ :16 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาระยอง
  โทรศัพท์ : 0-3887-5390
  โทรสาร : 0-3887-5390

 69. Pure ภูเก็ต
  วันเปิดให้บริการ :28 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาภูเก็ต
  โทรศัพท์ : 0-7624-9435
  โทรสาร : 0-7624-9435

 70. Pure บางพลี
  วันเปิดให้บริการ :24 กรกฎาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาบางพลี
  โทรศัพท์ : 0-2752-4510
  โทรสาร : 0-2752-4510

 71. Pure หาดใหญ่
  วันเปิดให้บริการ :1 สิงหาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่
  โทรศัพท์ : 0-7458-0883
  โทรสาร : 0-7458-0883

 72. Pure อุบลราชธานี
  วันเปิดให้บริการ :9 สิงหาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ : 0-4528-4545
  โทรสาร : 0-4528-4545

 73. Pure พังงา
  วันเปิดให้บริการ :15 ตุลาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพังงา
  โทรศัพท์ : 0-7641-3992
  โทรสาร : 0-7641-3992

 74. Pure แหลมทอง
  วันเปิดให้บริการ :17 พฤศจิกายน 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแหลมทอง
  โทรศัพท์ : 0-3880-7445
  โทรสาร : 0-3880-7445

 75. Pure กำแพงเพชร
  วันเปิดให้บริการ :17 ธันวาคม 2553
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร
  โทรศัพท์ : 0-5585-3920
  โทรสาร : 0-5585-3920

 76. Pure ราชดำริ 2
  วันเปิดให้บริการ :2 กุมภาพันธ์ 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาราชดำริ
  โทรศัพท์ : 0-2250-4853
  โทรสาร : 0-2250-4853

 77. Pure เชียงใหม่
  วันเปิดให้บริการ :30 มีนาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่
  โทรศัพท์ : 0-5326-2319
  โทรสาร : 0-5326-2319

 78. Pure ดาวคะนอง
  วันเปิดให้บริการ :28 เมษายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาดาวคะนอง
  โทรศัพท์ : 0-2876-2397
  โทรสาร : 0-2876-2397

 79. Pure แจ้งวัฒนะ
  วันเปิดให้บริการ :7 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ
  โทรศัพท์ : 0-2573-5843
  โทรสาร : 0-2573-5843

 80. Pure ราชบุรี
  วันเปิดให้บริการ :12 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาราชบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3233-2627
  โทรสาร : 0-3233-2627

 81. Pure เพชรบุรี
  วันเปิดให้บริการ :22 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3245-4583
  โทรสาร : 0-3245-4583

 82. Pure สุราษฎร์ธานี
  วันเปิดให้บริการ :27 พฤษภาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ : 0-7722-4398
  โทรสาร : 0-7722-4398

 83. Pure สมุทรปราการ
  วันเปิดให้บริการ :3 มิถุนายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ
  โทรศัพท์ : 0-2388-2469
  โทรสาร : 0-2388-2469

 84. Pure บางนา
  วันเปิดให้บริการ :10 มิถุนายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาบางนา
  โทรศัพท์ : 0-2744-3280
  โทรสาร : 0-2744-3280

 85. Pure ลำลูกกา
  วันเปิดให้บริการ :20 มิถุนายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำลูกกา
  โทรศัพท์ : 0-2152-7377
  โทรสาร : 0-2152-7377

 86. Pure ดอนเมือง
  วันเปิดให้บริการ :11 กรกฎาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาดอนเมือง
  โทรศัพท์ : 0-2973-7183
  โทรสาร : 0-2973-7183

 87. Pure ชลบุรี
  วันเปิดให้บริการ :23 กรกฎาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาชลบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3827-0150
  โทรสาร : 0-3827-0150

 88. Pure พัทยาใต้
  วันเปิดให้บริการ :28 กรกฎาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาพัทยาใต้
  โทรศัพท์ : 0-3837- 4848
  โทรสาร : 0-3837- 4848

 89. Pure หล่มสัก
  วันเปิดให้บริการ :16 กันยายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาหล่มสัก
  โทรศัพท์ : 0-5670-3039
  โทรสาร : 0-5670-3039

 90. Pure พระปิ่น3
  วันเปิดให้บริการ :30 กันยายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : หมู่บ้านพระปิ่น 3 นนทบุรี
  โทรศัพท์ : 0-2903-0189
  โทรสาร : 0-2903-0189

 91. Pure สุขาภิบาล 1
  วันเปิดให้บริการ :28 กันยายน 2554
  เวลาทำการ : 10.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสุขาภิบาล 1
  โทรศัพท์ : 0-2519-0961
  โทรสาร : 0-2519-0961

 92. Pure สวนหลวง
  วันเปิดให้บริการ :15 ตุลาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสวนหลวง
  โทรศัพท์ : 0-2328-1210
  โทรสาร : 0-2328-1210

 93. Pure ประชาอุทิศ
  วันเปิดให้บริการ :27 ตุลาคม 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาประชาอุทิศ
  โทรศัพท์ : 0-2464-2377
  โทรสาร : 0-2464-2377

 94. Pure บ้านบึง
  วันเปิดให้บริการ :20 พฤศจิกายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบ้านบึง
  โทรศัพท์ : 0-3848-6590
  โทรสาร : 0-3848-6590

 95. Pure เทพกระษัตรี
  วันเปิดให้บริการ :25 พฤศจิกายน 2554
  เวลาทำการ : 8.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเทพกระษัตรี
  โทรศัพท์ : 0-7637-3319
  โทรสาร : 0-7637-3319

 96. Pure จันทบุรี
  วันเปิดให้บริการ :19 พฤศจิกายน 2554
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาจันทบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3943-6434
  โทรสาร : 0-3943-6434

 97. Pure เอื้ออาทรวัดกู้
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้
  โทรศัพท์ : 0-2963-0119
  โทรสาร : 0-2963-0119

 98. Pure ตลาดถนอมมิตร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน
  โทรศัพท์ : 0-2347-0596
  โทรสาร : 0-2347-0596

 99. Pure บิ๊กซีกมลา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขากมลา
  โทรศัพท์ : 0-7638-5798
  โทรสาร : 0-7638-5798

 100. Pure วัขรพล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ระหว่างวัชรพล ซอย 7,9 เขตบางเขน
  โทรศัพท์ : 0-2994-0138
  โทรสาร : 0-2994-0138

 101. Pure บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแจ้งวัฒนะ2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแจ้งวัฒนะ2
  โทรศัพท์ : 0-2962-6190
  โทรสาร : 0-2962-6190

 102. Pure บิ๊กซีเมกะบางนา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 10.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีเมกะบางนา
  โทรศัพท์ : 0-2105-1261
  โทรสาร : 0-2105-1261

 103. Pure พิบูลมังสาหาร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 -23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพิบูลมังสาหาร
  โทรศัพท์ : 045-441-013
  โทรสาร : 045-441-013

 104. Pure ฉะเชิงเทรา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา
  โทรศัพท์ : 038-536-083
  โทรสาร : 038-536-083

 105. Pure ราษฏร์บูรณะ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ
  โทรศัพท์ : 0-2873-1259
  โทรสาร : 0-2873-1259

 106. Pure ยโสธร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขายโสธร
  โทรศัพท์ : 0-45725-020
  โทรสาร : 0-45725-020

 107. Pure สุขาภิบาล 1 (2)
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ในมินิบิ๊กซี สาขาปั๊มบางจาก นวมินทร์
  โทรศัพท์ : 0-2734-5255
  โทรสาร : 0-2734-5255

 108. Pure ศรีสะเกษ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : 0-4563-4482
  โทรสาร : 0-4563-4482

 109. Pure สุรินทร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาสุรินทร์
  โทรศัพท์ : 0-4453-5078
  โทรสาร : 0-4453-5078

 110. Pure รังสิต 2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารังสิต
  โทรศัพท์ : 0-2995-0780
  โทรสาร : 0-2995-0780

 111. Pure บุรีรัมย์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์
  โทรศัพท์ : 0-44110-164
  โทรสาร : 0-44110-164

 112. Pure มหาสารคาม
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขามหาสารคาม
  โทรศัพท์ : 0-43995-582
  โทรสาร : 0-43995-582

 113. Pure ชัยภูมิ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาชัยภูมิ
  โทรศัพท์ : 0-44051-332
  โทรสาร : 0-44051-332

 114. Pure ลาดพร้าว 107
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ซอยลาดพร้าว 107 ติดกับ มินิบิ๊กซี
  โทรศัพท์ :
  โทรสาร :

 115. Pure ลำพูน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำพูน
  โทรศัพท์ : 0-53575-561
  โทรสาร : 0-53575-561

 116. Pure อยุธยา
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาอยุธยา
  โทรศัพท์ : 0-3574-7177
  โทรสาร : 0-3574-7177

 117. Pure รังสิตคลอง 6
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00-23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขารังสิตคลอง6
  โทรศัพท์ : 0-2577-5729
  โทรสาร : 0-2577-5729

 118. Pure เลย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ :  9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเลย
  โทรศัพท์ : 0-4284-5737
  โทรสาร : 0-4284-5737

 119. Pure กระบี่
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00น.- 23.00น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขากระบี่
  โทรศัพท์ : 0-7581-0435
  โทรสาร : 0-7581-0435

 120. Pure BMK เคหะร่มเกล้า
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00น.- 22.00น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเคหะร่มเกล้า
  โทรศัพท์ : 0-2329-9142
  โทรสาร : 0-2329-9142

 121. Pure สตูล
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00น.- 23.00น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสตูล
  โทรศัพท์ : 0-7474-1932
  โทรสาร : 0-7474-1932

 122. Pure ลาดพร้าว
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว
  โทรศัพท์ : 0-2934-9897
  โทรสาร : 0-2934-9897

 123. Pure BMK หทัยราษฎร์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาหทัยราษฏร์
  โทรศัพท์ : 0-2183-0121
  โทรสาร : 0-2183-0121

 124. Pure BMK ท่าเรือ
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 08.00 น. - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาท่าเรือ
  โทรศัพท์ : 0-3456-2640
  โทรสาร : 0-3456-2640

 125. Pure มุกดาหาร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 8.00 น.- 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขามุกดาหาร
  โทรศัพท์ : 0-4266-1908
  โทรสาร : 0-4266-1908

 126. Pure สกลนคร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสกลนคร
  โทรศัพท์ : 0-4273-1342
  โทรสาร : 0-4273-1342

 127. Pure นวนคร
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานวนคร
  โทรศัพท์ : 0-2250-3138
  โทรสาร : 0-2250-3138

 128. Pure สระแก้ว
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสระแก้ว
  โทรศัพท์ : 0-3622-2245
  โทรสาร : 0-3622-2245

 129. Pure BMK คู้บอน
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาคู้บอน
  โทรศัพท์ : 0-2943-1853
  โทรสาร : 0-2943-1853

 130. Pure สุวินทวงศ์
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
  โทรศัพท์ : 0-2183-0121
  โทรสาร : 0-2183-0121

 131. Pure แพร่
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแพร่
  โทรศัพท์ : 0-5462-7407
  โทรสาร : 0-5462-7407

 132. Pure สุโขทัย
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น.- 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาสุโขทัย
  โทรศัพท์ : 0-5563-0943
  โทรสาร : 0-5563-0943

 133. Pure BMK บ้านเพ ระยอง
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 22.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาข้าบานเพ ระยอง
  โทรศัพท์ : 0-3865-3049
  โทรสาร : 0-3865-3049

 134. Pure นครสวรรค์ 2
  วันเปิดให้บริการ :
  เวลาทำการ : 9.00 น. - 23.00 น.
  ที่ตั้ง : ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 2
  โทรศัพท์ : 0-5637-0731
  โทรสาร : 0-5637-0731