Add to favorites Print this page

มินิบิ๊กซี

ทุกครั้งที่ท่านมาที่มินิบิ๊กซี ร้านค้าที่บริการสินค้าหลากหลายประเภท สำหรับความต้องการในชีวิตประจำวัน ท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าอุปโภคมากกว่า 3,500 รายการ รวมทั้ง อาหารสดต่างๆ ได้แก่ เนื้อหมู ไก่ ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ เบเกอร์รี่ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองทั้งความต้องการที่เร่งด่วน และเพื่ออุปโภคบริโภคประจำวันในครัวเรือน ตลอดถึง การบริการอื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้เอทีเอ็ม ตู้น้ำดื่ม และบู๊ทอาหารด้านหน้าร้าน

สินค้าที่มินิบิ๊กซี

  • สินค้าอาหารสด ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม ไส้กรอก
  • สินค้าอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส น้ำตาล ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม สุรา แชมพู ครีมนวดผม กระดาษ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ
  • สินค้าอุปโภค ได้แก่ เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องใช้เด็กอ่อน และเครื่องถวายพระ

พนักงานมินิบิ๊กซี พร้อมต้อนรับและให้บริการทุกท่าน เพื่อการจับจ่ายอย่างเพลิดเพลิน สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยรูปแบบร้านที่เราออกแบบมาให้ตอบสนองทุกความต้องการของชุมชน ประหนึ่งจุดบริการเบ็ดเสร็จที่มินิบิ๊กซีที่เดียว ดังนั้นนอกจากจะพร้อมสรรพทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันแล้ว มินิบิ๊กซียังมีบริการอื่นๆ อีกด้วย อาทิ


Mini Big C

สาขามินิบิ๊กซี

No. สาขา ที่อยู่ ละติจูด ลองติจูด
1. MBC อุดมสุข บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (LP อุดมสุข)เลขที่ 215/1, 217 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 13.678902 100.610962
2. MBC บ่อทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ่อทอง)เลขที่ 457/1 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 13.586046 100.837137
3. MBC ชินเขต บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ชินเขต)เลขที่ 31/19-20 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 13.860456 100.556637
4. MBC นิคมบางพลี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมบางพลี)เลขที่ 4/575 - 577 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.576453 100.793011
5. MBC แฉล้มนิมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แฉล้มนิมิตร )เลขที่ 1/1 ถนนแฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 13.693815 100.508060
6. MBC พัฒนาการ 20 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พัฒนาการ 20)เลขที่ 79/1 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 13.735049 100.608056
7. MBC พระปิ่น 3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พระปิ่น 3)เลขที่ 66/13-15 หมู่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 13.858598 100.407884
8. MBC ลาซาล 24 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาซาล 24)เลขที่ 492, 492/1-2 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 13.663048 100.615769
9. MBC ท่าอิฐ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ท่าอิฐ)เลขที่ 100/8-10 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.879975 100.459291
10. MBC รังสิตคลอง 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รังสิตคลอง 2)เลขที่ 555/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 13.991329 100.643655
11. MBC หมู่บ้านสหกรณ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านสหกรณ์)เลขที่ 1807-9 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.786372 100.674997
12. MBC ศาลายา มหิดล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศาลายา มหิดล (นครปฐม))เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 13.801681 100.312558
13. MBC ดอนหวาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ดอนหวาย (นครปฐม))เลขที่ 89/21 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.768606 100.286197
14. MBC ตลาดกรุงธน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดกรุงธน)เลขที่ 110/1 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.783681 100.496028
15. MBC ประชาชื่น 12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ประชาชื่น 12)เลขที่ 332 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 13.872345 100.550195
16. MBC หมู่บ้านทิพย์พิมาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ทิพย์พิมาน)เลขที่ 55/176-178 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.916081 100.398433
17. MBC เฉลิมพระเกียรติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เฉลิมพระเกียรติ)เลขที่ 44 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.676452 100.663647
18. MBC หมู่บ้านบัวทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านบัวทอง)เลขที่ 113/17-18 หมู่ที่ 10 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.892791 100.404415
19. MBC เสรีไทย 41 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสรีไทย 41)เลขที่ 48/863 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.787418 100.670182
20. MBC วัดหนามแดง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดหนามแดง)เลขที่ 18/158-160 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.627453 100.637906
21. MBC เอื้ออาทรวัดกู้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรวัดกู้)เลขที่ 219/38 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.930961 100.518143
22. MBC วงแหวนเซ็นเตอร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วงแหวนเซ็นเตอร์)เลขที่ 1/12 ชั้นที่ 1 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 13.688408 100.405869
23. MBC นิมิตรใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิมิตรใหม่)เลขที่ 57/5,57/7,57/9 หมู่ 1 ซอยนิมิตรใหม่9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 13.836559 100.735421
24. MBC เมืองทองธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เมืองทองธานี)เลขที่ 101,101/1 ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.913262 100.553372
25. MBC สุขาภิบาล 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สุขาภิบาล 2)เลขที่ 69/8 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.705461 100.706529
26. MBC ซอยหนองใหญ่ (มั่งมี ซิตี้) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยหนองใหญ่ (มั่งมี ซิตี้))เลขที่ 1311/1 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 13.692556 100.414771
27. MBC ตลาดสุชาติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสุชาติ)เลขที่ 109/1-4 หมู่ 1 ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 14.032344 100.767972
28. MBC ซอยเปียร์นนท์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยเปียร์นนท์)เลขที่ 98/1-3 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 13.940258 100.659968
29. MBC รัตนโกสินทร์ 200 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รัตนโกสินทร์ 200)เลขที่ 1,3 ซอยรังสิต-ปทุมธานี12 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.987644 100.606206
30. MBC หลวงแพ่ง5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หลวงแพ่ง5)เลขที่ 199/2 ถนน หลวงแพ่ง แขวง ขุมทอง เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.697841 100.851625
31. MBC เพชรเกษม 81 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เพชรเกษม 81)เลขที่ 150/1 ถนน มาเจริญ แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.677268 100.345348
32. MBC หลวงแพ่ง1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หลวงแพ่ง1)เลขที่ 545/12-16 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520 13.720261 100.795557
33. MBC ตลาดเพชรอารี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเพชรอารี)เลขที่ 890 หมู่ 2 ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.562573 100.689460
34. MBC ตลาดบางขันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดบางขันธ์)เลขที่ 91/48-50 หมู่ 8 , ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.066595 100.617833
35. MBC ซอยคุณพระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยคุณพระ)เลขที่ 29/138 หมู่ 6 แขวง คลองหนึ่ง เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.049674 100.613708
36. MBC ซอยพูลเจริญ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยพูลเจริญ)เลขที่ 41/50-41/53 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.623416 100.748582
37. MBC ตลาดออเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดออเงิน)เลขที่ 111 หมู่ 3 , แขวง ออเงิน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.896307 100.660563
38. MBC พึ่งมี 17 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พึ่งมี 17)เลขที่ 415 ซอย สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 13.701738 100.616880
39. MBC อ่อนนุช 17 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อ่อนนุช 17)เลขที่ 231 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.721633 100.614394
40. MBC คลองพยอม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คลองพยอม (อยุธยา))เลขที่ 108,147/11 หมู่ 5 ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.145431 100.622011
41. MBC แบริ่ง 34 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แบริ่ง 34)เลขที่ 5555 หมู่ 10 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.652606 100.615939
42. MBC ซอยศรีสมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยศรีสมิตร)เลขที่ 2416/59-61 หมู่ 7 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 13.624560 100.632163
43. MBC เอื้ออาทรลาดกระบัง 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรลาดกระบัง 2)เลขที่ 396/2 ถนนประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.716076 100.817775
44. MBC ราษฎร์พัฒนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ราษฎร์พัฒนา)เลขที่ 128/1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบล สะพานสูง อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.768325 100.697333
45. MBC วัดนาวง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดนาวง)เลขที่ 373/81-82 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 13.949905 100.572413
46. MBC ซาฟารีเวิลด์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซาฟารีเวิลด์)เลขที่ 371 ถนนเลียบคลองสอง แขวง บางชัน เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.860697 100.708478
47. MBC แหลมฟ้าผ่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แหลมฟ้าผ่า)เลขที่ 181/4 หมู่ 1 ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.576969 100.574604
48. MBC นานาเจริญ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นานาเจริญ)เลขที่ 23/6 หมู่ 6 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.969014 100.644777
49. MBC โรงไฟฟ้าบางปะกง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โรงไฟฟ้าบางปะกง (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 7/13 หมู่ 6 ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130 13.490311 101.023515
50. MBC เอื้ออาทร คลอง 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทร คลอง 1)เลขที่ 53 ถนนรังสิต-คูคต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.971160 100.627554
51. MBC วัชรพล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัชรพล)เลขที่ 16/4 ถนน วัชรพล แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.894744 100.638380
52. MBC หมู่บ้านซื่อตรง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านซื่อตรง)เลขที่ 52/5 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 13.921689 100.690299
53. MBC เอื้ออาทร บางเขน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทร บางเขน)เลขที่ 560/18 ถนน เพิ่มสิน แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.899326 100.630971
54. MBC เคหะคลองหลวง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะคลองหลวง)เลขที่ 55/46-48 หมู่ 14 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.125177 100.622887
55. MBC ดอนขุนวัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ดอนขุนวัง (ชลบุรี))เลขที่ 47/106-108 หมู่ 6 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.427399 101.038895
56. MBC นิคมนวนคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมนวนคร)เลขที่ 10/74 หมู่ 19 ถนน ไทยธานี ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.113486 100.598702
57. MBC ตลาดแอร์พอร์ตพลาซ่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดแอร์พอร์ตพลาซ่า)เลขที่ 88/99 หมู่ 7 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.623791 100.764447
58. MBC โรงพยาบาลเปาโล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โรงพยาบาลเปาโล)เลขที่ 227/20 หมู่ 5 ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.598896 100.612888
59. MBC เคหะธานี 4 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะธานี 4)เลขที่ 197/2 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.785134 100.705547
60. MBC เคหะสมุทรปราการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะสมุทรปราการ)เลขที่ 1614/857 หมู่ 6 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.566375 100.613219
61. MBC ตลาดนำไทย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดนำไทย)เลขที่ 99/25 หมู่ 5 ตำบล บางพลีน้อย อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 13.573552 100.906613
62. MBC เคหะรามอินทรา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะรามอินทรา)เลขที่ 307 ถนน สุเหร่าคลองหนึ่ง แขวง บางชัน เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.841906 100.704747
63. MBC เพชรสยาม3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เพชรสยาม3)เลขที่ 122/5 ถนน บางบอน 3 แขวง หลักสอง เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.677228 100.384827
64. MBC บ้านสวนเลขที่5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านสวนเลขที่5)เลขที่ 5/1279-81 หมู่ 7 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.590025 100.268140
65. MBC วังหิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วังหิน)เลขที่ 12/8 หมุ่ 11 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.831181 100.591653
66. MBC สุคนธสวัสดิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สุคนธสวัสดิ์)เลขที่ 3 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.821677 100.608789
67. MBC BCP สุขาภิบาล 1(2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขาภิบาล 1(2))เลขที่ 661/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.793441 100.651693
68. MBC BCP เจริญกรุงตัดใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เจริญกรุงตัดใหม่)เลขที่ 3609/9 ซอย นอกเขต แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 13.701333 100.515423
69. MBC วัดวังหิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดวังหิน (ชลบุรี))เลขที่ 24/155 หมุ่ 1 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.171929 100.936028
70. MBC หมู่บ้านนักกีฬา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านนักกีฬา)เลขที่ 32,34,36 ถนน นักกีฬาแหลมทอง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.743034 100.695446
71. MBC พหลโยธิน52 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พหลโยธิน52)เลขที่ 497/1,497/3 ซอย พหลโยธิน52 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.893576 100.615636
72. MBC BCP พัฒนาการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัฒนาการ)เลขที่ 1348 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.736583 100.623164
73. MBC BCP พระราม 3(3) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 3(3))เลขที่ 493/1 ถนน พระรามที่3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 13.688198 100.517277
74. MBC หมู่บ้านมณีแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านมณีแก้ว (ชลบุรี))เลขที่ 132 หมู่ 1 ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130 13.277219 100.956772
75. MBC ตลาดเกษตรรวมใจ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเกษตรรวมใจ (ชลบุรี))เลขที่ 888/30 หมู่ 2 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.105597 100.907926
76. MBC ลาดพร้าว101(2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาดพร้าว101(2))เลขที่ 3,5,7 ซอย ลาดพร้าว101 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.775351 100.629204
77. MBC นิคมบางปู บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมบางปู)เลขที่ 548/3 หมู่ 6 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.560285 100.672142
78. MBC หมู่บ้านพฤกษชาติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านพฤกษชาติ)เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 13.779352 100.679442
79. MBC ลาดพร้าว107 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาดพร้าว107)เลขที่ 334/11-13 ซอย ลาดพร้าว107(ดีสมโชค) แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.780971 100.637330
80. MBC แฟมิลี่แลนด์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แฟมิลี่แลนด์ (ชลบุรี))เลขที่ 9/102 หมู่ 12 ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.407004 101.028527
81. MBC บางกระดี่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางกระดี่)เลขที่ 49 ถนน บางกระดี่ แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.629428 100.400201
82. MBC เสือใหญ่อุทิศ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสือใหญ่อุทิศ)เลขที่ 15/276 ซอย เสือใหญ่อุทิศ แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 13.821458 100.581896
83. MBC ตลาดพิมลราช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดพิมลราช)เลขที่ 163/21 หมู่ที่ 1 ตำบล พิมลราช อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 13.911527 100.429975
84. MBC โชคชัย4 ซอย31 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โชคชัย4 ซอย31)เลขที่ 189,191,193 ถนน โชคชัย4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.807171 100.596574
85. MBC บางทราย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางทราย (ชลบุรี))เลขที่ 90/2 หมู่ 4 ตำบล บางทราย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.383427 100.987673
86. MBC เอื้ออาทร รามอินทรา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทร รามอินทรา)เลขที่ 18/99-101 ซอยคู้บอน27 แยก35 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 13.869828 100.667996
87. MBC แยกมาบโป่ง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แยกมาบโป่ง (ชลบุรี))เลขที่ 55/2 หมู่ 6 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 13.424470 101.110175
88. MBC หมู่บ้านศรีเพชร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านศรีเพชร)เลขที่ 1015/7-9 หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม106 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.710322 100.354694
89. MBC หมู่บ้านพระปิ่น5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านพระปิ่น5)เลขที่ 889,891 ซอย เอกชัย109 แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.643614 100.390164
90. MBC ตลาดสี่ขวา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสี่ขวา (อยุธยา))เลขที่ 268/3-5 หมู่ 7 ตำบล ลำตาเสา อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.274619 100.683242
91. MBC ถนนสำเร็จพัฒนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนสำเร็จพัฒนา)เลขที่ 90/3-5 หมู่ 3 ตำบล ปลายบาง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 13.813883 100.392883
92. MBC ซอยเอกชัย 99/1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยเอกชัย 99/1)เลขที่ 1117/1 ถนนเอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.658019 100.397503
93. MBC พหลโยธิน 54 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พหลโยธิน 54)เลขที่ 33/15 ซอย พหลโยธิน 54/1แยก4(วัดเกาะ) แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.906583 100.628911
94. MBC ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ (อยุธยา))เลขที่ 14 หมู่ 7 ตรอก อาคารพาณิชย์ ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.231769 100.718067
95. MBC ท่าเรือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ท่าเรือ)เลขที่ 1/14 ถนน ท่าเรือ-พระพุทธบาท ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130 14.566542 100.725969
96. MBC สยาม คันทรี คลับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สยาม คันทรี คลับ (ชลบุรี))เลขที่ 244/163 หมู่ 6 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.940469 100.920397
97. MBC ลาดพร้าว 80 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาดพร้าว 80)เลขที่ 39/1-3 ซอย ลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.782577 100.600664
98. MBC ประชาอุทิศ 90 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ประชาอุทิศ 90)เลขที่ 463 หมู่ 2 ซอย ประชาอุทิศ 90 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.588889 100.499936
99. MBC BCP พหลโยธิน กม.38 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พหลโยธิน กม.38)เลขที่ 54/4 หมู่ 6 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.041818 100.615969
100. MBC BCP สุขุมวิท 99 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขุมวิท 99)เลขที่ 2999/1 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.692917 100.607579
101. MBC เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ)เลขที่ 20/29 หมู่ 7 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.628949 100.756538
102. MBC ภาชี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ภาชี (อยุธยา))เลขที่ 160/9,160/11 หมู่ 5 ตำบล ภาชี อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13140 14.450394 100.724347
103. MBC เก้ากิโล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เก้ากิโล (ชลบุรี))เลขที่ 41/121 หมู่ 3 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.157493 100.931785
104. MBC แยกสามทหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แยกสามทหาร)เลขที่ 409/4 หมู่ 8 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25240 13.984461 101.761161
105. MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม)เลขที่ 182 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.763959 100.600369
106. MBC แฟมิลี่ทาวน์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แฟมิลี่ทาวน์ (ชลบุรี))เลขที่ 89/1 หมู่ 1 ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.394766 101.032152
107. MBC เอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3)เลขที่ 22/36-38 หมู่ 4 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.577325 100.283728
108. MBC ตลาดพงษ์เอี่ยม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดพงษ์เอี่ยม)เลขที่ 1/3 หมู่ 6 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.618128 100.742880
109. MBC ตลาดศิริพนม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดศิริพนม (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 1249/2 หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120 13.749658 101.358706
110. MBC อ่างศิลา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อ่างศิลา (ชลบุรี))เลขที่ 23/11-13 หมู่ 3 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.319378 100.947572
111. MBC ตลาดใหม่นาเกลือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดใหม่นาเกลือ (ชลบุรี))เลขที่ 298/130-132 หมู่ 5 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.969969 100.907211
112. MBC ซอยโพธิ์แก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยโพธิ์แก้ว)เลขที่ 34 ถนน โพธิ์แก้ว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.797588 100.630165
113. MBC เนินพลับหวาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เนินพลับหวาน (ชลบุรี))เลขที่ 21/179 หมู่ 5 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.931372 100.907853
114. MBC ตะเคียนเตี้ย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตะเคียนเตี้ย (ชลบุรี))เลขที่ 115/1-2 หมู่ 2 ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 13.019563 100.943293
115. MBC หทัยราษฎร์ 25 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หทัยราษฎร์ 25)เลขที่ 133/3-5 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.829663 100.719961
116. MBC เฉลิมพระเกียรติ 65 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เฉลิมพระเกียรติ 65)เลขที่ 95/5 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.700211 100.683925
117. MBC ป่าโมก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ป่าโมก)เลขที่ 985/ข หมู่ 2 ตำบล ป่าโมก อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130 14.493247 100.446103
118. MBC ซอยเพชรบ้านสวน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยเพชรบ้านสวน (ชลบุรี))เลขที่ 22/185 หมู่ 2 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.348219 100.993947
119. MBC คานหาม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คานหาม (อยุธยา))เลขที่ 7/51,7/80 หมู่ 4 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210 14.330989 100.623772
120. MBC เสนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสนา (อยุธยา))เลขที่ 310/2/3 ถนน วิไลเสนา(ก) ตำบล เสนา อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13110 14.325286 100.402136
121. MBC เดอะทรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เดอะทรี)99/99-4 หมู่ที่ 7 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 13.961720 100.513782
122. MBC ศรีมหาโพธิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี))เลขที่ 218/4 หมู่ 4 ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140 13.966781 101.514200
123. MBC วิภาวดี 64 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วิภาวดี 64)เลขที่ 201/119-120 ซอย วิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 13.874158 100.579975
124. MBC ตลาดเขาน้อย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเขาน้อย (ชลบุรี))เลขที่ 20/1-2 หมู่ 10 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.922800? 100.910178?
125. MBC ซอยอุดมเดช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยอุดมเดช)เลขที่ 102/550 หมู่ 3 ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.623612 100.596796
126. MBC หนองคล้าใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองคล้าใหม่ (ชลบุรี))เลขที่ 69/20 หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.089427 100.962253
127. MBC ตลาดแพนเวย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดแพนเวย์ (ปราจีนบุรี))เลขที่ 384 หมู่ 5 ตำบล นนทรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 14.010661 101.701000
128. MBC ตลาดเกษตรพัฒนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเกษตรพัฒนา (ลพบุรี))เลขที่ 160/14-15 หมู่ 1 ตำบล ดีลัง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15220 14.846539 100.912503
129. MBC บ้านฟ้า รังสิตคลอง 4 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านฟ้า รังสิตคลอง 4)เลขที่ 67/19 หมู่ 3 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 14.001963 100.694197
130. MBC ตลาดอุดมกิตต์ 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดอุดมกิตต์ 2 (ชลบุรี))เลขที่ 259/67 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.091754 100.954469
131. MBC พุทธสาคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พุทธสาคร)เลขที่ 111/23 หมู่ 5 ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 13.646639 100.313375
132. MBC BCP บรมฯ กม.15 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมฯ กม.15)เลขที่ 68/24 หมู่ 12 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.787789 100.356619
133. MBC แยกนิคมเกตเวย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แยกนิคมเกตเวย์ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 821 หมู่ 9 ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190 13.617519 101.311220
134. MBC อินทราวาส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อินทราวาส)เลขที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.758558 100.427244
135. MBC เคหะสระบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะสระบุรี (สระบุรี))เลขที่ 789/632 ถนนพหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.545847 100.908378
136. MBC ตลาดอุดมสุข บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดอุดมสุข (ปราจีนบุรี))เลขที่ 379/203-205 หมู่ 10 ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 14.064781 101.805231
137. MBC ตลาดโรงสี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดโรงสี)เลขที่ 83/3 หมู่ 2 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 2418 13.540437 100.961400
138. MBC ซอยอยู่วิทยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยอยู่วิทยา)เลขที่ 216 ถนนอยู่วิทยา แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530 13.822162 100.870636
139. MBC BCP บางละมุง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางละมุง)เลขที่ 182/24 หมู่ 2 ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 13.012578 100.930614
140. MBC BCP เคหะบางพลี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เคหะบางพลี) เลขที่ 98/4 หมู่ 1 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.586642 100.793642
141. MBC ตลาดคุณตาพลอย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดคุณตาพลอย)เลขที่ 287/2 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.683792 100.353397
142. MBC วัดไทรม้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดไทรม้า)เลขที่ 73/6 หมู่ 3 ซอย บางรักน้อย-ไทรม้า ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.869814 100.462218
143. MBC ถนนชัยพรวิถี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนชัยพรวิถี (ชลบุรี))เลขที่ 54/1 หมู่ 11 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.961981 100.921492
144. MBC เคหะคลองจั่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะคลองจั่น)เลขที่ 1 ซอย 59 (การเคหะฯ) แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.776338 100.648960
145. MBC ตลาดลาดหลุมแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดลาดหลุมแก้ว)เลขที่ 2/19 หมู่ 4 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140 14.039881 100.416689
146. MBC ตลาดจอมพล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดจอมพล (อยุธยา))เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบล คุ้งลาน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.301344 100.633569
147. MBC ตลาดโคกกระถิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดโคกกระถิน (สระบุรี))เลขที่ 51/4 หมู่ 8 ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230 14.406669 100.879142
148. MBC ฉลองกรุง 53 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ฉลองกรุง 53)เลขที่ 217 ถนน เลียบคลองลำกอไผ่ แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.779231 100.796522
149. MBC ตลาดลานทราย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดลานทราย)เลขที่ 129/15 หมู่ 7 ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.615781 100.533053
150. MBC ตำบลลาดใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตำบลลาดใหญ่)เลขที่ 90/47 หมู่ 3 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 13.429972 100.021733
151. MBC วัดบัวโรย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดบัวโรย (สมุทรปราการ))เลขที่ 55/36-38 หมู่ 3 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.616313 100.805225
152. MBC หมู่บ้านสินธิวาธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านสินธิวาธานี (อยุธยา))เลขที่ 125/94-96 หมู่ 2 ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.313214 100.637978
153. MBC ตลาดคลอง 16 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดคลอง 16 (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 18/203-204 หมู่ 18 ถนน เทศบาล ตำบล ดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24170 13.966450 100.963258
154. MBC นาพร้าว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นาพร้าว (ชลบุรี))เลขที่ 88/3 หมู่ 5 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.156283 100.970158
155. MBC บ้านแพ้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร))เลขที่ 337 หมู่ 1 ตำบล หลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120 13.587500? 100.107003?
156. MBC แสนภูดาษ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แสนภูดาษ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 33/2 หมู่ 3 ตำบล แสนภูดาษ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140 13.584675 101.010228
157. MBC BCP เพชรเกษม กม.61 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.61 (นครปฐม))เลขที่ 272/3 หมู่ 2 ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 13.804484 100.023595
158. MBC BCP พัฒนาการ 27 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัฒนาการ 27)เลขที่ 1405 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.736842 100.617911
159. MBC เขาตาโล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เขาตาโล (ชลบุรี))เลขที่ 99/1069 หมู่ 10 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.907892 100.911953
160. MBC ตลาดวัดลาดหอย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดวัดลาดหอย (สุพรรณบุรี))เลขที่ 269/2 หมู่ 5 ตำบล โคกคราม อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150 14.402356 100.161975
161. MBC ชุมชนบ้านอ้อย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ชุมชนบ้านอ้อย (สระบุรี))เลขที่ 661/22 ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.535281 100.895069
162. MBC บ้านอำเภอ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านอำเภอ (ชลบุรี))เลขที่ 31/1 หมู่ 3 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250 12.813853 100.916461
163. MBC BCP บางนา กม.27 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.27)เลขที่ 399/2 หมู่ 1 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 13.588041 100.839643
164. MBC หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ )เลขที่ 40/1 หมู่ 5 ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.584622 100.554206
165. MBC BCP เทพารักษ์ กม.9 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เทพารักษ์ กม.9)เลขที่ 6/3 หมู่ 3 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.610953 100.670595
166. MBC BCP กิ่งแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP กิ่งแก้ว)เลขที่ 23/17 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.703969 100.735499
167. MBC BCP ซอยมหาดไทย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ซอยมหาดไทย)เลขที่ 282/2 ซอย ลาดพร้าว122(มหาดไทย1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.782303 100.595175
168. MBC BCP พระราม 2 กม.50 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.50)เลขที่ 99/5 หมู่ 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.467036 100.104693
169. MBC BCP เพชรเกษม กม.47 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.47 (นครปฐม))เลขที่ 97/1 หมู่ 3 ตำบล ศรีษะทอง อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120 13.809050 100.141926
170. MBC ตลาดสามแยกเจดีย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสามแยกเจดีย์)เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.595147 100.580053
171. MBC หมู่บ้านวิเศษสุขนคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)เลขที่ 49/4-5 หมู่ 15 ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.639604 100.516945
172. MBC BCP สายเอเชีย กม.62 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม.62 (อยุธยา))เลขที่ 59/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.265225 100.612718
173. MBC ถนนท้ายบ้าน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนท้ายบ้าน)เลขที่ 240 หมู่ 7 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.572142 100.591745
174. MBC ถนนปราจีนตคาม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนปราจีนตคาม (ปราจีนบุรี))เลขที่ 66/1 ถนน ปราจีนตคาม ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 14.055147 101.377789
175. MBC ตลาดกบินทร์บุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดกบินทร์บุรี)เลขที่ 236,238,240 ถนน เจ้าสำอางค์ ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 13.991192 101.721153
176. MBC ตลาดตำหรุ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดตำหรุ)เลขที่ 954 หมู่ 8 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.516818 100.680236
177. MBC BCP บางบัวทอง - บางพูน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางบัวทอง - บางพูน)เลขที่ 77/2 หมู่ 5 ตำบล บางพูน อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 13.975000 100.576740
178. MBC BCP พิบูลสงคราม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พิบูลสงคราม)เลขที่ 5/26 หมู่ 6 ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.835689 100.499293
179. MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ 7 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ 7)เลขที่ 53 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.677760 100.650380
180. MBC BCP เพชรเกษม กม.61-ขาออก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.61-ขาออก (นครปฐม))เลขที่ 199/6 หมู่ 9 ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 13.803434 100.023021
181. MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (2))เลขที่ 28 ซอย โยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.807710 100.618680
182. MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (3) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (3))เลขที่ 569 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.835180 100.631250
183. MBC BCP รามอินทรา กม.14 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP รามอินทรา กม.14)เลขที่ 50 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.812233 100.704905
184. MBC BCP บางนา กม.13 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.13)เลขที่ 60/11 หมู่ 1 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.631930 100.716389
185. MBC BCP เพชรพระราม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรพระราม)เลขที่ 25/21 ถนน ริมคลองแสนแสบ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.747070 100.598080
186. MBC BCP บรมราชชนนี กม.23 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.23 (นครปฐม))เลขที่ 38/14 หมู่ 2 ตำบล บางเตย อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 13.786539 100.283181
187. MBC ตลาดหมอนนาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดหมอนนาง (ชลบุรี))เลขที่ 11/1 หมู่ 3 ตำบล หมอนนาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140 13.399417 101.211008
188. MBC วัดสวนส้ม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดสวนส้ม (สมุทรฯ))เลขที่ 83/5 หมู่ 8 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.637875 100.574276
189. MBC BCP พระราม 2 กม.52 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.52)เลขที่ 84/15 หมู่ 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.452256 100.084269
190. MBC BCP สายเอเชีย กม.69 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม.69 (อยุธยา))เลขที่ 52/1 หมู่ 7 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.324808 100.613598
191. MBC BCP บางปะกง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางปะกง (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 319/2 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 13.671790 101.051281
192. MBC ตลาดหัวรอ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดหัวรอ (อยุธยา))เลขที่ 22,24,26 หมู่ 7 ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.366211 100.571331
193. MBC ซอยบงกช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยบงกช (ชลบุรี))เลขที่ 327/259-261 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.925675 100.888806
194. MBC BCP เพชรเกษม กม.41 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.41 (นครปฐม))เลขที่ 48/21 หมู่ 4 ตำบล ท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120 13.774249 100.179284
195. MBC เทียนทะเล 28 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เทียนทะเล 28)เลขที่ 650/4 ซอย เทียนทะเล 28 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.598569 100.432464
196. MBC บางเลน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางเลน (นครปฐม))เลขที่ 510 หมู่ 8 ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130 14.021147 100.174339
197. MBC สะพานสี่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สะพานสี่ (ระยอง))เลขที่ 12 หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140 13.007069 101.127325
198. MBC นาจอมเทียน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นาจอมเทียน (ชลบุรี))เลขที่ 27/26-28 หมู่ 2 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250 12.840997 100.911628
199. MBC บางปูนคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางปูนคร (สมุทรฯ))เลขที่ 213 หมู่ 7 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.531314 100.633683
200. MBC ตลาดพระพรหม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดพระพรหม (ชลบุรี))เลขที่ 556/1 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.100072 100.967606
201. MBC ศรีประจันต์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศรีประจันต์ (สุพรรณบุรี) )เลขที่ 544 หมู่ 3 ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140 14.620014 100.147444
202. MBC เสาไห้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสาไห้ (สระบุรี))เลขที่ 27/24 หมู่ 1 ตำบล เสาไห้ อำเภอ เสาไห้ จังหวัด สระบุรี 18160 14.550222 100.855878
203. MBC หนองม่วง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองม่วง (ลพบุรี) )เลขที่ 399 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองม่วง อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี 15170 15.224219 100.660872
204. MBC สามกระบือเผือก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สามกระบือเผือก (นครปฐม))เลขที่ 68/7 หมู่ 4 ตำบล สามควายเผือก อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 13.828197 100.102611
205. MBC BCP เอกชัย 69 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เอกชัย 69)เลขที่ 43/381 หมู่ 7 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.672811 100.437838
206. MBC BCP พระราม 2 ซอย 28 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 ซอย 28)เลขที่ 19/20 หมู่ 3 แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.683340 100.464166
207. MBC BCP กรุงเทพกรีฑา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP กรุงเทพกรีฑา)เลขที่ 65/11 หมู่ 13 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.743377 100.673840
208. MBC ตลาดบุญศรีสุวรรณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดบุญศรีสุวรรณ (สุพรรณบุรี))เลขที่ 1882 หมู่ 5 ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72170 14.633689 100.016700
209. MBC เคหะแหลมฉบัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะแหลมฉบัง (ชลบุรี))เลขที่ 227/13-15 หมู่ 6 ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 13.075156 100.935978
210. MBC BCP พหลโยธิน กม.106 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พหลโยธิน กม.106 (สระบุรี))เลขที่ 121/2 ถนน พหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.518053 100.914503
211. MBC ถนนนาจอมเทียน 13 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนนาจอมเทียน 13 (ชลบุรี))เลขที่ 33/63-65 หมู่ 7 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.823922 100.926000
212. MBC BCP อิสรภาพ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อิสรภาพ)เลขที่ 178/16 ถนน อิสรภาพ แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 13.728989 100.499421
213. MBC สน.โคกคราม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สน.โคกคราม)เลขที่ 198 ซอย นวลจันทร์ 36 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.830408 100.649836
214. MBC นิคมลาดกระบัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมลาดกระบัง)เลขที่ 75,77 ซอย ฉลองกรุง 29 แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.756955 100.790209
215. MBC ตลาดวัดม่วง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดวัดม่วง (อ่างทอง))เลขที่ 9/10 หมู่ 6 ตำบล หัวตะพาน อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง 14110 14.601636 100.383667
216. MBC รังสิตคลอง 6 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รังสิตคลอง 6 (ปทุมฯ))เลขที่ 27/11 หมู่ 1 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.039622 100.732559
217. MBC สวนผักซอย 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สวนผัก ซอย 1)เลขที่ 151/1 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.794258 100.456308
218. MBC เทศบาลบางปู 59 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MฺBC เทศบาลบางปู 59 (สมุทรฯ))เลขที่ 160 หมู่ 7 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.551578 100.619658
219. MBC แสวงหา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แสวงหา (อ่างทอง))เลขที่ 116/1 หมู่ 6 ตำบล แสวงหา อำเภอ แสวงหา จังหวัด อ่างทอง 14150 14.749942 100.326608
220. MBC BCP พระราม 2 กม.11 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.11)เลขที่ 82/9 หมู่ 4 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.630440 100.396160
221. MBC BCP แก่งคอย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แก่งคอย (สระบุรี))เลขที่ 94/1 หมู่ 4 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 14.573384 100.986580
222. MBC BCP สายเอเชีย กม.150 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม.150 (สิงห์บุรี))เลขที่ 116/1 หมู่ 1 ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16110 14.980756 100.357086
223. MBC เอื้ออาทรมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรมีนบุรี)เลขที่ 14 ซอย รามอินทรา 127 แยก 1 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.817739 100.715175
224. MBC BCP เพชรเกษม กม.192 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.192 (เพชรบุรี))เลขที่ 81 หมู่ 1 ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 12.892176 99.910312
225. MBC เอื้ออาทรหนองแขม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรหนองแขม)เลขที่ 9/1 ซอย เลียบฯ ฝั่งเหนือ 34 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.681075 100.336108
226. MBC BCP พัทยาเหนือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัทยาเหนือ (ชลบุรี))เลขที่ 159/115 หมู่ 5 ถนน พัทยาเหนือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.949783 100.899669
227. MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.13 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.13)เลขที่ 20/70 หมู่ 1 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.332647 100.978303
228. MBC BCP สุขุมวิท กม.101 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขุมวิท กม.101 (ชลบุรี))เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.308347 100.952771
229. MBC สุรศักดิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สุรศักดิ์ (ชลบุรี))เลขที่ 283/21-23 หมู่ 8 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.146497 100.958656
230. MBC ถนนบางแสน-อ่างศิลา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนบางแสน-อ่างศิลา)เลขที่ 26,28 ถนน บางแสน-อ่างศิลา ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130 13.303986 100.904342
231. MBC เขาขยาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เขาขยาย (ชลบุรี))เลขที่ 3/1 หมู่ 1 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.057331 101.049925
232. MBC BCP พระราม 2 กม.20 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.20)เลขที่ 59/16 หมู่ 1 ตำบล คอกกระบือ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.666025 100.647318
233. MBC BCP บางนา กม.4.5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.4.5)เลขที่ 1137 หมู่ 12 แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.591984 100.336868
234. MBC อำเภอศรีมโหสถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อำเภอศรีมโหสถ (ปราจีนฯ))เลขที่ 223/3 หมู่ 3 ตำบล โคกปีบ อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี 25190 13.891169 101.403592
235. MBC BCP อ้อมใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อ้อมใหญ่ (นครปฐม))เลขที่ 17/101 หมู่ 2 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160 13.709342 100.274859
236. MBC BCP แจ้งวัฒนะ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แจ้งวัฒนะ)เลขที่ 223/277 หมู่ 4 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 13.905700 100.524330
237. MBC บางเสร่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางเสร่ (ชลบุรี))เลขที่ 128/1 หมู่ 8 ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250 12.759817 100.903567
238. MBC BCP อุดมสุข 45 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อุดมสุข 45)เลขที่ 695/1 ซอย สุขุมวิท 103 แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.678352 100.632199
239. MBC BCP สุขสวัสดิ์ 39 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขสวัสดิ์ 39)เลขที่ 78/9 หมู่ 19 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.649917 100.522896
240. MBC วัดบางเกลือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดบางเกลือ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 162/24 หมู่ 2 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 13.535136 100.964409
241. MBC เคหะรามคำแหง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะรามคำแหง)เลขที่ 1/50-51, ซอย รามคำแหง 190/2 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.803072 100.729606
242. MBC รามคำแหง 53 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รามคำแหง 53)เลขที่ 478 ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรี) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.770377 100.618545
243. MBC ท่าโขลง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ท่าโขลง (ลพบุรี))เลขที่ 94/1 หมู่ 9 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี 15180 14.914372 100.466942
244. MBC หนองเกตุใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี))เลขที่ 9/10 หมู่ 1 ถนน สายโรงไม้ขีด ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.980681 100.941639
245. MBC ตำบลลำโพ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตำบลลำโพ (นนทบุรี))เลขที่ 3/4 หมู่ 5 ตำบล ลำโพ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 13.978481 100.417917
246. MBC BCP วังตะเคียน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วังตะคียน)เลขที่ 5/4 หมู่ 2 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 13.705897 101.052922
247. MBC ห้วยใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ห้วยใหญ่ (ชลบุรี))เลขที่ 118/1 หมู่ 3 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.865500 100.944972
248. MBC BCP พระราม 2 กม.33 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.33)เลขที่ 30/19 หมู่ 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.539416 100.230358
249. MBC BCP บ้านโข้ง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บ้านโข้ง (สุพรรณบุรี))เลขที่ 82 หมู่ 10 ตำบล บ้านโข้ง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 14.561087 99.889401
250. MBC BCP วังยาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วังยาง (สุพรรณบุรี))เลขที่ 173/1 หมู่ 6 ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140 14.568247 100.146732
251. MBC วัดสิงห์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดสิงห์ (ชัยนาท))เลขที่ 11/33 ถนน จวนวิไล ตำบล วัดสิงห์ อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท 17120 15.261669 100.039025
252. MBC วัดสุทธาวาส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดสุทธาวาส (ชลบุรี))เลขที่ 10 หมู่ 7 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.927053 100.936158
253. MBC ซอยอัลลายน์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยอัลลายน์ (ชลบุรี))เลขที่ 269/144 หมู่ 6 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.063536 101.087181
254. MBC สรรพยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สรรพยา (ชัยนาท))เลขที่ 365 หมู่ 4 ตำบล สรรพยา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150 15.139686 100.243581
255. MBC บ่อทอง-ชลบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ่อทอง (ชลบุรี))เลขที่ 8 หมู่ 1 ซอย เทศบาล 11 ถนน สายหนองเสม็ด-บ่อทอง ตำบล บ่อทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี 20270 13.282836 101.438092
256. MBC BCP สามพราน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สามพราน (นครปฐม))เลขที่ 31/182 หมู่ 1 ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 13.741571 100.214750
257. MBC ซอยจตุรมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยจตุรมิตร)เลขที่ 121/9 หมู่ 6 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.604136 100.697933
258. MBC ศาลาลำดวน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศาลาลำดวน (สระแก้ว))เลขที่ 435 หมู่ 1 ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 13.879531 102.007408
259. MBC ตลาดสัตหีบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสัตหีบ (ชลบุรี))เลขที่ 0250/1-3 หมู่ 1 ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180 12.663189 100.899894
260. MBC ตลาดสระแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสระแก้ว (ลพบุรี))เลขที่ 489/14-15 ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 14.797653 100.633458
261. MBC BCP วิภาวดี กม.12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วิภาวดี กม.12)เลขที่ 1079 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 13.823990 100.557700
262. MBC BCP วิภาวดี กม.17 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วิภาวดี กม.17)เลขที่ 21/44 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 13.866445 100.572270
263. MBC BCP แก่งคอย2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แก่งคอย2)เลขที่ 155/8 หมู่ 7 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 14.575837 100.995330
264. MBC BCP เทศบาลบางปู 77 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เทศบาลบางปู 77)เลขที่ 272 หมู่ 2 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.534240 100.658520
265. MBC BCP จรัญสนิทวงศ์ 95/2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP จรัญสนิทวงศ์ 95/2)เลขที่ 677 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.806096 100.512092
266. MBC BCP พัทยากลาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัทยากลาง (ชลบุรี))เลขที่ 14/18 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.933450 100.900763
267. MBC อู่ทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อู่ทอง (สุพรรณบุรี) )เลขที่ 1000/12 หมู่ 6 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 14.375275 99.898450
268. MBC นครหลวง (อยุธยา) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นครหลวง (อยุธยา))เลขที่ 82/31 หมู่ 2 ตำบล นครหลวง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260 14.456425 100.614736
269. MBC เดิมบางนางบวช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เดิมบางนางบวช (สุพรรณบุรี) )เลขที่ 886 หมู่ 8 ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี 72120 14.865464 100.080364
270. MBC โพหัก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โพหัก (ราชบุรี))เลขที่ 193,193/1 หมู่ 3 ตำบล โพหัก อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160 13.640239 100.017056
271. MBC เอื้ออาทรท่าจีน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรท่าจีน (สมุทราสาคร))เลขที่ 68/41 หมู่ 7 ตำบล ท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.531975 100.247950
272. MBC เอื้ออาทรขจรวิทย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรขจรวิทย์ (สมุทรฯ))เลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.599374 100.671822
273. MBC ทัพทัน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ทัพทัน)เลขที่ 361/23 หมู่ 1 ตำบล ทัพทัน อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี 61120 15.461214 99.890239
274. MBC คลองมะเดื่อ 12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คลองมะเดื่อ 12 (สมุทราสาคร))เลขที่ 118 หมู่ 8 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 13.625836 100.293464
275. MBC BCP ชวนชื่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ชวนชื่น )เลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบล บางเดื่อ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 13.981182 100.514265
276. MBC เอื้ออาทรสมุทรปราการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ))เลขที่ 236 หมู่ 5 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 13.590826 100.871950
277. MBC สินสาคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สินสาคร)เลขที่ 56/7 หมู่ 5 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.577658 100.365511
278. MBC BCP กัลปพฤกษ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP กัลปพฤกษ์)เลขที่ 4/1 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.687390 100.426291
279. MBC BCP บ้านโพธิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บ้านโพธิ์)เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบล คลองประเวศ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140 13.629530 101.035780
280. MBC BCP นครนายก-รังสิต1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นครนายก-รังสิต1)เลขที่ ข2-258 ถนน วังกระโจม ตำบล นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000 14.204727 101.209233
281. MBC BCP สุขุมวิท กม.219 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขุมวิท กม.219 (ระยอง))เลขที่ 351/4 ถนน สุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 12.682765 101.254640
282. MBC สี่แยกทศกัณฑ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สี่แยกทศกัณฑ์)เลขที่ 389/2 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.745728 100.395089
283. MBC BCP นวลจันทร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นวลจันทร์ (standard))เลขที่ 132 หมู่ 12 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.835674 100.636863
284. MBC ตลาดโรงเกลือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดโรงเกลือ)เลขที่ 19/30-32 ถนน กม 5 ฝั่งซ้าย ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 13.665535 102.546520
285. MBC BCP แพรกษา 11 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แพรกษา 11)เลขที่ 378/1 หมู่ 2 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.571258 100.648710
286. MBC BCP สุขสวัสดิ์ 42 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขสวัสดิ์ 42)เลขที่ 616 หมู่ 4 แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140 13.675876 100.501503
287. MBC BCP พระราม 2 กม.78 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.78)เลขที่ 5/6 หมู่ 6 ตำบล แพรกหนามแดง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110 13.344980 99.884299
288. MBC BCP เพชรเกษม กม.128 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.128)เลขที่ 3/2 หมู่ 2 ตำบล ห้วยโรง อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140 13.318704 99.827507
289. MBC BCP อ้อมน้อย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อ้อมน้อย)เลขที่ 88/4 หมู่ 6 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130 13.705376 100.307589
290. MBC เพชรเกษม 77 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เพชรเกษม 77)เลขที่ 5/1 ซอย เพชรเกษม 77 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.705001 100.360790
291. MBC หนองไผ่แก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองไผ่แก้ว (ชลบุรี))เลขที่ 315/1 หมู่ 2 ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 2022 13.206125 101.245303
292. MBC ถนนสุขประยูร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนสุขประยูร (ชลบุรี))เลขที่ 841/56 ถนน สุขประยูร ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.371756 100.994171
293. MBC BCP บรมราชชนนี กม.9 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.9)เลขที่ 57/4 หมู่ 8 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.783033 100.414894
294. MBC วัดพระญาติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดพระญาติ (อยุธยา))เลขที่ 13/16 หมู่ 5 ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.354167 100.600944
295. MBC BCP นิมิตรใหม่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นิมิตรใหม่ 1)เลขที่ 3/2 ถนน นิมิตใหม่ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.822761 100.740995
296. MBC BCP นารายณ์มหาราช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นารายณ์มหาราช)เลขที่ 217/14 ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 14.799805 100.637448
297. MBC BCP รังสิตคลอง 8 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP รังสิตคลอง 8)เลขที่ 25/2 หมู่ 4 ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 14.041100 100.789138
298. MBC BCP บรมราชชนนี กม.2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.2)เลขที่ 97 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.781599 100.47381
299. MBC วัดโพธิ์ทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดโพธิ์ทอง (สุขสวัสดิ์ 26))เลขที่ 130/1 ซอย สุขสวัสดิ์ 26 แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.66562 100.48005
300. MBC ตลาดท่าข้าม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดท่าข้าม (สิงห์บุรี))เลขที่ 1/3 หมู่ 5 ตำบล โพสังโฆ อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16150 14.814018 100.362973
301. MBC เอื้ออาทรบางขุนเทียน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรบางขุนเทียน)เลขที่ 13/2 ซอย อนามัยงามเจริญ 31 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.383841N 100.2740E
302. MBC โคกตูม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โคกตูม (ลพบุรี))เลขที่ 289/2 หมู่ 2 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15210 14.815686 100.801678
303. MBC BCP สรรพาวุธ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สรรพาวุธ)เลขที่ 801 ถนน ริมทางรถไฟเก่า แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.66706721 100.5920112
304. MBC คูขวาง 6 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คูขวาง 6)เลขที่ 43/8 หมู่ 1 ตำบล คูขวาง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140 14.051178 100.438678
305. MBC ไทยคันทรีคลับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ไทยคันทรีคลับ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 2/125 หมู่ 2 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 13.593872 100.925919
306. MBC BCP บรมราชชนนี กม.9 (ขาออก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.9 (ขาออก))เลขที่ 347 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.782030 100.414856
307. MBC BCP บางนา กม.16 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.16)เลขที่ 4/43 หมู่ 1 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.617853 100.745267
308. MBC BCP ศรีนครินทร์ 41 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ศรีนครินทร์ 41)เลขที่ 1111/2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.704378 100.645902
309. MBC BCP แจ้งวัฒนะ 22 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แจ้งวัฒนะ 22)เลขที่ 112/1 หมู่ 5 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 13.906486 100.513422
310. MBC BCP พหลโยธิน กม.59 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พหลโยธิน กม.59)เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.203791 100.663838
311. MBC BCP สุวินทวงศ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุวินทวงศ์)เลขที่ 30/7 หมู่ 3 แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530 13.807153 100.830969
312. MBC BCP ปากช่อง-ชำนาญ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ปากช่อง-ชำนาญ)เลขที่ 40/2 หมู่ 10 ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.665437 101.420201
313. MBC BCP สูงเนิน 1 (ขาออก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สูงเนิน 1 (ขาออก))เลขที่ 20 หมู่ 9 ตำบล สูงเนิน อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 14.882477 101.859171
314. MBC BCP สูงเนิน 2 (ขาเข้า) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สูงเนิน 2 (ขาเข้า))เลขที่ 68/4 หมู่ 2 ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 14.869777 101.738499
315. MBC BCP ลาดบัวขาว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ลาดบัวขาว)เลขที่ 166 หมู่ 15 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30340 14.844018 101.620492
316. MBC BCP โคราช-สืบศิริ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP โคราช-สืบศิริ)เลขที่ 152/4 ถนน สืบศิริ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.966652 102.066576
317. MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.1)เลขที่ 99/1 หมู่ 4 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.413426 100.999932
318. MBC BCP โรจนะ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP โรจนะ)เลขที่ 55/6 หมู่ 3 ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.298680 100.655050
319. MBC BCP อ่อนนุช 17/1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อ่อนนุช 17/1)เลขที่ 923/2 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.710570 100.611915
320. MBC BCP ราชพฤกษ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ราชพฤกษ์ )เลขที่ 14/7 หมู่ 5 ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.884777 100.450148
321. MBC BCP รัตนาธิเบศร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP รัตนาธิเบศร์ )เลขที่ 79/11-12 หมู่ 3 ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.874729 100.457918
322. MBC BCP ติวานนท์ 15 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ติวานนท์ 15) เลขที่ 251/1 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.863997 100.519822
323. MBC BCP สายเอเชีย กม. 81 (ขาออก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม. 81 (ขาออก)) เลขที่ 111/2 หมู่ 1 ตำบล พรหมบุรี อำเภอ พรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16160 14.850009 100.444318
324. MBC BCP สุพรรณบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุพรรณบุรี) เลขที่ 235/2 หมู่ 5 ตำบล ท่าระหัด อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000 14.455678 100.131916
325. MBC BCP เพชรเกษม กม. 193 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม. 193 ) เลขที่ 350/1 หมู่ 3 ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 12.885493 99.911490
326. MBC BCP ท่าฉาง- สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าฉาง-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 115/3 หมู่ 4 ตำบล คลองไทร อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150 9.219131 99.140755
327. MBC BCP ท่าศาลา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าศาลา) เลขที่ 461 หมู่ 1 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 8.665586 99.922948
328. MBC BCP อิสาณ - เมืองบุรีรัมย์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP อิสาณ-เมืองบุรีรัมย์) เลขที่ 271 หมู่ 4 ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 14.972813 103.103992
329. MBC BCP เมืองเก่า - เมืองขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองเก่า-เมืองขอนแก่น) เลขที่ 485 หมู่ 12 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 16.379537 102.810743
330. MBC BCP ไชโย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ไชโย) เลขที่ 78/2 หมู่ 2 ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140 14.725510 100.454203
331. MBC BCP บ้านโพธิ์ - เมืองนครราชสีมา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ้านโพธิ์-เมืองนครราชสีมา) เลขที่ 203 หมู่ 4 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310 15.060831 102.173383
332. MBC BCP โตนด - โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP โตนด-โนนสูง) เลขที่ 110/2 หมู่ 10 ตำบล โตนด อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160 15.093211 102.250572
333. MBC BCP พยัคฆภูมิพิสัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พยัคฆภูมิพิสัย) เลขที่ 223 หมู่ 16 ตำบล ปะหลาน อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม 44110 15.509055 103.191006
334. MBC BCP เขาคราม - กระบี่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เขาคราม-กระบี่) เลขที่ 280 หมู่ 4 ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 8.263023 98.806419
335. MBC BCP จอมสุรางค์ยาตร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP จอมสุรางค์ยาตร์) เลขที่ 232/4 ถนน จอมสุรางค์ยาตร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.973088 102.090277
336. MBC BCP ปากช่อง - น้ำค้าง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ปากช่อง-น้ำค้าง) เลขที่ 144/2 หมู่ 10 ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.668020 101.443604
337. MBC BCP เมืองขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองขอนแก่น) เลขที่ 192/1 หมู่ 1 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 16.405051 102.781268
338. MBC BCP หาดคำ - เมืองหนองคาย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หาดคำ-เมืองหนองคาย) เลขที่ 57/2 หมู่ 5 ตำบล หาดคำ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000 17.890911 102.776012
339. MBC BCP พระพุทธบาท บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พระพุทธบาท) เลขที่ 99/1 หมู่ 8 ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี 18240 14.694541 100.867589
340. MBC BCP ลำลูกกา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ลำลูกกา) เลขที่ 164/8 หมู่ 9 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.951757 100.631155
341. MBC BCP วังมะนาว 1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP วังมะนาว 1) เลขที่ 57/1 หมู่ 2 ตำบล หนองชุมพล อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140 13.295245 99.822487
342. MBC BCP บ้านนาเดิม - สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ้านนาเดิม-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 424/2 หมู่ 2 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84240 8.880715 99.296625
343. MBC BCP สนามบิน - สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สนามบิน-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 85 หมู่ 3 ตำบล หัวเตย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130 9.126389 99.159169
344. MBC BCP มหิดล - สุเทพ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP มหิดล-สุเทพ) เลขที่ 40 ถนน มหิดล ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200 18.777193 98.976492
345. MBC BCP เพชรเกษม 92 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เพชรเกษม 92) เลขที่ 768/1 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.709539 100.389878
346. MBC BCP แสนตุ้ง - เขาสมิง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP แสนตุ้ง-เขาสมิง) เลขที่ 92/2 หมู่ 5 ตำบล แสนตุ้ง อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23150 12.378754 102.376601
347. MBC BCP ธาตุเชิงชุม - สกลนคร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ธาตุเชิงชุม-สกลนคร) เลขที่ 357/4 ถนน นิตโย ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 17.179493 104.118608
348. MBC BCP ชะอำ พาร์ค บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ชะอำปาร์ค) เลขที่ 555/4 ถนน เพชรเกษม (ชะอำ) ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 12.817280 99.941160
349. MBC BCP คลองสวนพลู บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP คลองสวนพลู) เลขที่ 19/6 หมู่ 10 ตำบล ปากกราน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.325309 100.527096
350. MBC BCP หนองจิก - ปัตตานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หนองจิก-ปัตตานี) เลขที่ 200/6 หมู่ 8 ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี 94170 6.803232 101.140134
351. MBC BCP เมืองมหาสารคาม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองมหาสารคาม) เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบล เขวา อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 16.158026 103.362157
352. MBC BCP ลาดบัวหลวง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ลาดบัวหลวง) เลขที่ 58/1 หมู่ 5 ตำบล สามเมือง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230 14.156277 100.291342
353. MBC BCP ญาณวิโรจน์ - เมืองจันทบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ญาณวิโรจน์-เมืองจันทบุรี) เลขที่ 21/1 หมู่ 9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000 12.562837 102.115044
354. MBC BCP ปลวกแดง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ปลวกแดง) เลขที่ 385/10 หมู่ 1 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140 12.978454 101.211571
355. MBC BCP คลองท่อม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP คลองท่อม) เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบล ห้วยน้ำขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120 7.870581 99.163225
356. MBC BCP คีรีมาศ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP คีรีมาศ) เลขที่ 118 หมู่ 7 ตำบล โตนด อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย 64160 16.821624 99.791631
357. MBC BCP เมืองบางยม - สวรรคโลก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองบางยม-สวรรคโลก) เลขที่ 109/1 หมู่ 1 ตำบล เมืองบางยม อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย 64110 17.204505 99.868342
358. MBC BCP ทุ่งเสลี่ยม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ทุ่งเสลี่ยม) เลขที่ 399 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย 64150 17.321879 99.565198
359. MBC BCP วังน้ำเขียว บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP วังน้ำเขียว) เลขที่ 178/1 หมู่ 7 ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา 30370 14.561117 101.976089
360. MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ) เลขที่ 66/1 หมู่ 7 ตำบล ห้วยบง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี 18000 14.616770 100.892771
361. MBC BCP ท่ามะกา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่ามะกา) เลขที่ 18/6 หมู่ 1 ตำบล ท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 13.930033 99.762133
362. MBC BCP จรเข้ร้อง-อ่างทอง (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP จรเข้ร้อง-อ่างทอง (ขาเข้า)) เลขที่ 66/12 หมู่ 1 ตำบล จรเข้ร้อง อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140 14.665102 100.472616
363. MBC BCP พระราม2 กม59 (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พระราม2 กม.59 (ขาเข้า)) เลขที่ 9/12 หมู่ 7 ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 13.420623 100.032639
364. MBC BCP ป่าแมต - เมืองแพร่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ป่าแมต-เมืองแพร่) เลขที่ 156/1 หมู่ 7 ตำบล ป่าแมต อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 18.121251 100.140038
365. MBC BCP หนองแสง - นครพนม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หนองแสง-นครพนม) เลขที่ 252/3 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ตำบล หนองแสง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 17.423694 104.768389
366. MBC BCP สุขาภิบาล 3 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สุขาภิบาล 3) เลขที่ 24/36 หมู่ 4 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.788076 100.693549
367. MBC BCP เมืองสระแก้ว บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองสระแก้ว) เลขที่ 246/1 หมู่ 1 ตำบล สระขวัญ อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 13.770730 102.031440
368. MBC BCP ท่าชนะ-สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าชนะ-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 86 หมู่ 10 ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84170 9.500244 99.133024
369. MBC BCP ศรีตรัง - กระบี่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ศรีตรัง-กระบี่) เลขที่ 168-170 ถนน ศรีตรัง ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 8.105998 98.916090
370. MBC BCP ปราสาท บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ปราสาท) เลขที่ 172 หมู่ 1 ตำบล ตานี อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 32140 14.620734 103.277578
371. MBC BCP ศรีเทพ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ศรีเทพ) เลขที่ 56 หมู่ 6 ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170 15.464951 101.062466
372. MBC BCP ข่วงเปา - จอมทอง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ข่วงเปา-จอมทอง) เลขที่ 390/1 หมู่ 9 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160 18.431117 98.683587
373. MBC จันทน์ 27 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC จันทน์ 27) เลขที่ 33 ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 13.706200 100.526826
374. MBC BCP ท่าทราย-มหาชัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าทราย-มหาชัย) เลขที่ 47/10 หมู่ 8 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.567542 100.272137
375. MBC BCP นิคมพัฒนา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP นิคมพัฒนา) เลขที่ 91/10 หมู่ 2 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 12.826432 101.201903
376. MBC ประชาสงเคราะห์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ประชาสงเคราะห์) เลขที่ 380 ซอย สุทธิพร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 13.761300 101.558052
377. MBC BCP สันโป่ง - แม่ริม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สันโป่ง-แม่ริม) เลขที่ 158/4 หมู่ 2 ตำบล สันโป่ง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180 18.952526 98.944216
378. MBC BCP พล บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พล) เลขที่ 158 หมู่ 8 ตำบล หนองแวงโสกพระ อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120 15.723353 102.592452
379. MBC BCP กระทู้ - ภูเก็ต บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP กะทู้-ภูเก็ต) เลขที่ 2/75-76 หมู่ 2 ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83120 7.908756 98.344944
380. MBC BCP ทุ่งตะโก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ทุ่งตะโก 2) เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร 86220 10.053708 99.073062
381. MBC BCP แสงชูโต - กาญจนบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP แสงชูโต-กาญจนบุรี) เลขที่ 6/1 หมู่ 1 ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71000 13.994435 99.560766
382. MBC HP อ้อมใหญ่ (Kios format) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC อ้อมใหญ่) เลขที่ 17/19 หมู่ 8 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160 13.707355 100.281302
383. MBC BCP บ่อวิน1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ่อวิน) เลขที่ 88/12 หมู่ 3 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.030387 101.075000
384. MBC ตลาดเตาปูน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดเตาปูน) เลขที่ 48 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800 13.807238 100.531134
385. MBC ตลาดเตาปูน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดเตาปูน) เลขที่ 48 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800 13.807238 100.531134
386. MBC BCP ซุปเปอร์ไฮเวย์2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ซุปเปอร์ไฮเวย์) เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 18.806975 98.971006
387. MBC BCP เปลี่ยน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เปลี่ยน-สิชล) เลขที่ 3/4 หมู่ 10 ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช 80120 8.846675 99.900884
388. MBC BCP ลำลูกกา คลอง 7 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ลำลูกกา คลอง 7) เลขที่ 89/1 หมู่ 5 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 13.935235 100.747617
389. MBC BCP ศรีนครินทร์ - สมิติเวช บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ศรีนครินทร์-สมิติเวช) เลขที่ 138/2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.747154 100.643639
390. MBC BCP เทพารักษ์ กม.7 (ขาออก) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เทพารักษ์ กม.7 (ขาออก) เลขที่ 7/10 หมู่ 1 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.616862 100.653919
391. MBC BCP หมูม่น - เมืองอุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หมูม่น-เมืองอุดรธานี) เลขที่ 7/2 หมู่ 11 ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 17.490202 102.796614
392. MBC BCP สตรีวิทยา 2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สตรีวิทยา 2) เลขที่ 392/1 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.825338 100.619831
393. MBC BCP บ่อวิน2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ่อวิน 2) เลขที่ 291/20 หมู่ 10 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.081752 101.121704
394. MBC BCP ประตูน้ำพระอินทร์ (ขาออก) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ประตูน้ำพระอินทร์ (ขาออก)) เลขที่ 98/1 หมู่ 6 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180 14.141588 100.618085
395. MBC BCP หนองมน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หนองมน) เลขที่ 413/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130 13.272110 100.935090
396. MBC BCP โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP โนนสูง-เมืองอุดรธานี) เลขที่ 138/1 หมู่ 8 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330 17.307979 102.853980
397. MBC พระประแดง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC พระประแดง) เลขที่ 1104 ถนน นครเขื่อนขันธ์ ตำบล ตลาด อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.660093 100.532312
398. MBC หมู่บ้านดีเค บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หมู่บ้านดีเค) เลขที่ 166 ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 35 แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.654089 100.411523
399. MBC TCC กาแล ไนท์บาซาร์ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC กาแล ไนท์บาซาร์ ) เลขที่ 89/2 ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 18.785529 99.000983
400. MBC โรงพยาบาลสวนดอก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC โรงพยาบาลสวนดอก) เลขที่ 85 ถนน สุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200 18.788944 98.972260
401. MBC คาลเท็กซ์ รามอินทรา ซอย 40 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX รามอินทรา ซอย 40) เลขที่ 55/14 ถนน รามอินทรา แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.846700 100.647340
402. MBC คาลเท็กซ์ พัทยากลาง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX พัทยากลาง) เลขที่ 144/33 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.928277 100.899987
403. MBC ทีซีซี สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์) เลขที่ 54,54/1-7 อาคาร สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ SW107 ถนน ศรีดอนไชย ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 18.780730 98.997614
404. MBC หัวกุญแจบ้านบึง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หัวกุญแจ บ้านบึง) เลขที่ 200/44 หมู่ 1 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220 13.253938? 101.154994?
405. MBC หัวกุญแจบ้านบึง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หัวกุญแจ บ้านบึง) เลขที่ 200/44 หมู่ 1 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220 13.253938 101.154994
406. MBC คาลเท็กซ์ฟ้าฮ่าม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่) เลขที่ 171/8 หมู่ 3 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 18.819242? 99.011277?
407. MBC คาลเท็กซ์ฟ้าฮ่าม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่) เลขที่ 171/8 หมู่ 3 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 18.819242 99.011277
408. MBC ตลาดสี่ย่าน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดศรีย่าน) เลขที่ 151/3 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 13.784735? 100.512868?
409. MBC ตลาดศรีย่าน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดศรีย่าน) เลขที่ 151/3 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 13.784735 100.512868
410. MBC ตลาดวังน้ำเย็น Big C Supercenter Public Company Limited (MBCTalad Wangnamyen) No. 481, Moo 1 ,Wangnamyen Sub-district, Wangnamyen District, Sakaeo Province 27210 13.515065? 102.515065?
411. MBC ตลาดวังน้ำเย็น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดวังน้ำเย็น) เลขที่ 481 หมู่ 1 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว 27210 13.515065 102.515065
412. MBC คาลเท็กซ์ บายพาสชลบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX บายพาสชลบุรี) เลขที่ 6/59 หมู่ 2 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.342240? 100.995030?
413. MBC คาลเท็กซ์ บายพาสชลบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX บายพาสชลบุรี) เลขที่ 6/59 หมู่ 2 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.342240 100.995030
414. MBC ตลาดลาดพร้าว สะพาน2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดลาดพร้าว สะพาน2) เลขที่ 2041,2043 ถนน ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.796621 100.590870
415. MBC ตลาดมีนบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดมีนบุรี) เลขที่ 235 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.812716 100.728038
416. MBC คาลเท็กซ์ แม่ริม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX แม่ริม) เลขที่ 270/2 หมู่ 1 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180 18.9179668 98.9438722
417. MBC หนองแค บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หนองแค สระบุรี) เลขที่ 118,120,122 ถนน เศรษฐสัมพันธ์ ตำบล หนองแค อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140 14.20316 100.52012
418. MBC เกาะโพธิ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC เกาะโพธิ์ ชลบุรี) เลขที่ 129 หมู่ 4 ถนน เกาะโพธิ์-สามแยก ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี 20240 13.23149 101.17046
419. MBC เฉลิมไทย ชลบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC เฉลิมไทย ชลบุรี) เลขที่ 697/155ข ถนน สุขุมวิท ตำบล มะขามหย่ง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.22191 100.59335
420. MBC คาลเท็กซ์ สันทราย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX สันทราย) เลขที่ 261 หมู่ 2 ตำบล สันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210 18.813756 99.032291
421. MBC ทีซีซี ตะวันนา 2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC ตะวันนา 2) อาคาร ตะวันนา มาร์เก็ต เลขที่ 3508 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.768891 100.639085
422. MBC ทีซีซี-อาคารพลับพลาไชย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC อาคารพลับพลาไชย) อาคาร พลับพลาไชย ห้องเลขที่ 314 ชั้น 1 เลขที่ 9/1 ถนน เสือป่า แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100 13.745508 100.511066
423. MBC ทีซีซี ตะวันนา 1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC ตะวันนา 1) อาคาร ตะวันนา 1 เลขที่ 3500 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.767734 100.641178
424. MBC คาลเท็กซ์ พัทยาใต้ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX พัทยาใต้) เลขที่ 151/4 หมู่ 11 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.8921367 100.897709
425. MBC คาลเท็กซ์ โรจนะ 2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX โรจนะ 2) เลขที่ 65 หมู่ 3 ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.303567 100.651047
426. MBC ทีซีซี-น่ำเฮง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC น่ำเฮง) เลขที่ 100/16 หมู่ 2 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.856969 100.537217
427. MBC ซอยประชุม ถนนสุรวงศ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ซอยประชุม ถนนสุรวงศ์) เลขที่ 1,3,5,197/7 ซอย ประชุม ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 13.727060 100.522535
428. MBC โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก) เลขที่ 575/9 ถนน พระองค์ดำ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 16.816498 100.272489
429. MBC คาลเท็กซ์ คลองหลวง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX คลองหลวง) เลขที่ 10/10 หมู่ 14 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.065238 100.662327
430. MBC หมู่บ้านหรรษา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หมู่บ้านหรรษา) เลขที่ 1027,1029,1031 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160     13.704749 100.335375
431. MBC ตลาดบ้านกาด แม่วาง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดบ้านกาด แม่วาง) เลขที่ 476 หมู่ 5 ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ 50360 18.599453 98.821366
432. MBC บ้านกร่าง พิษณุโลก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC บ้านกร่าง พิษณุโลก) เลขที่ 15/15,93/3 หมู่ 11 ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 16.879500 100.204906
433. MBC พระยาเสือ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC พญาเสือ) เลขที่ 287/9-13 ถนน พญาเสือ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 16.825823 100.269302
434. MBC มหาวิทยาลัยนเรศวร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC มหาวิทยาลัยนเรศวร) เลขที่ 218,218/2 หมู่ 7 ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 16.753868 100.196642
435. MBC แสงเพ็ชร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC แสงเพ็ชร) เลขที่ 359/37-39 หมู่ 4 ถนน ชนเกษม ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎ์ธานี 84000 9.132986 99.333851
436. MBC แยกสามพร้าว บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC แยกสามพร้าว) เลขที่ 229/14 หมู่ 6 ซอย บ้านเดื่อ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 17.426918 102.810030
437. MBC ตลาดหนองบอนแดง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดหนองบอนแดง) เลขที่ 25/8-10 หมู่ 2 ตำบล หนองบอนแดง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170 13.346879 101.152387
438. MBC แฟรนไชส์ เดอะสเตชั่น สมุทรสาคร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เดอะสเตชั่น-สมุทรสาคร) เลขที่ 9/19 หมู่ 6 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.529961 100.201350
439. แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ สระบุรี (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC คาลเท็กซ์ สระบุรี (ขาเข้า)) เลขที่ 127 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองยาว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.466988? 100.907924?
440. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ สระบุรี (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC คาลเท็กซ์ สระบุรี (ขาเข้า)) เลขที่ 127 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองยาว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.466988 100.907924
441. แฟรนไชส์ เทพประสิทธิ์ ซอย 6/1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เทพประสิทธิ์ ซอย 6/1) เลขที่ 62/227-228 หมู่ 12 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.907918? 100.884252?
442. MBC แฟรนไชส์ เทพประสิทธิ์ ซอย 6/1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เทพประสิทธิ์ ซอย 6/1) เลขที่ 62/227-228 หมู่ 12 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.907918 100.884252
443. แฟรนไชส์ เชลล์ โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เชลล์ โนนสูง (ขาเข้า)) เลขที่ 95 หมู่ 3 ตำบล หลุมข้าว อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160 15.211308? 102.357022?
444. MBC แฟรนไชส์ เชลล์ โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เชลล์ โนนสูง (ขาเข้า)) เลขที่ 95 หมู่ 3 ตำบล หลุมข้าว อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160 15.211308 102.357022
445. MBC FC แอสทร้า ซอยนวลจันทร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC แอสทร้า ซอยนวลจันทร์) เลขที่ 596-599 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.831559 100.637539
446. MBC FC แอสทร้า ซอยนวลจันทร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC แอสทร้า ซอยนวลจันทร์) เลขที่ 596-597 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.831559? 100.637539?
447. MBC แฟรนไชส์ ปากช่อง 20 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC ปากช่อง 20) เลขที่ 736 ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.707629? 101.417672?
448. MBC แฟรนไชส์ ปากช่อง 20 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC ปากช่อง 20) เลขที่ 736 ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.707629 101.417672
449. MBC แฟรนไชร์ปักธงชัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC ปักธงชัยโคราช) เลขที่ 300 หมู่ 1 ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150 14.724839? 102.019664?
450. MBC แฟรนไชส์ ปักธงชัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC ปักธงชัยโคราช) เลขที่ 300 หมู่ 1 ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150 14.724839 102.019664
451. MBC แฟรนไชร์คาลเท็กซ์หัวทะเล บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX หัวทะเลโคราช) เลขที่ 1668 หมู่ 1 ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.951173? 102.123399?
452. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์หัวทะเล บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX หัวทะเลโคราช) เลขที่ 1668 หมู่ 1 ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.951173 102.123399
453. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์เชียงใหม่โชตนา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX โชตนาเชียงใหม่) เลขที่ 52/2 ถนน โชตนา ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 18.817928 98.982096
454. MBC แฟรนไชร์คาลเท็กซ์เชียงใหม่แอร์พอร์ต 18.768061? 98.982454?
455. MBC แฟรนไชร์คาลเท็กซ์เชียงใหม่โชตะนา 18.817928? 98.982096?
456. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์เชียงใหม่แอร์พอร์ต บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX แอร์พอร์ตเชียงใหม่) เลขที่ 229 ถนน มหิดล ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 18.768061 98.982454
457. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ โนนสะอาด อุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX โนนสะอาด อุดรธานี) เลขที่ 233 หมู่ 2 ตำบล โนนสะอาด อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี 41240 16.98858 102.892923
458. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ หนองหาน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX หนองหาน อุดรธานี) เลขที่ 99 หมู่ 19 ตำบล หนองเม็ก อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130 17.362364 103.152394
459. MBC แฟรนไชส์ ตลาดถนอมมิตร วัชรพล บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ตลาดถนอมมิตร วัชรพล) เลขที่ 19/134-135 ซอย วัชรพล 2 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.855379 100.643079
460. MBC แฟรนไชส์ แกรนพาราโน่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC แกรนด์พาราโน่ เชียงใหม่) 65 หมู่ 4 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 18.7740993 99.0143503
461. MBC แฟรนไชส์ ตลาดเลียบคลอง3 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ตลาดเลียบคลอง 3) เลขที่ 37/53 หมู่ 2 ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.029019 100.663544
462. MBC แฟรนไชส์ ชุมแพ ขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ชุมแพ) เลขที่ 269 หมู่ 16 ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40130 16.537389 102.102639
463. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ ปากช่อง โคราช บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC CTX ปากช่อง โคราช) เลขที่ 392/1 ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.697480 101.406959
464. MBC แฟรนไชส์ ตลาดแม่แตง เชียงใหม่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ตลาดแม่แตง เชียงใหม่) เลขที่ 333/16 หมู่ 2 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150 19.0907247 98.9353515
465. MBC แฟรนไชส์ เชลล์ ลํานารายณ์ลพบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC Shell ลำนารายณ์ ลพบุรี) เลขที่ 604/2 หมู่ 11 ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130 15.218957 101.145166
466. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ ศรีธาตุ อุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC CTX ศรีธาตุ อุดรธานี) เลขที่ 254 หมู่ 3 ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี 41230 16.97462 103.22444
467. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ กุมภวาปี อุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC CTX กุมภวาปี) เลขที่ 183 หมู่ 5 ตำบล ตูมใต้ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 41110 17.087334 102.9358438
468. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ เมืองอุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC CTX เมืองอุดรธานี) เลขที่ 439 หมู่ 4 ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 17.356349 102.821818
469. MBC แฟรนไชส์ เนโกะปาร์ค ลาดกระบัง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC เนโกะปาร์ค ลาดกระบัง) เลขที่ 1105/1 ถนน ประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.714836 100.822058
470. MBC แฟรนไชส์ ถนนมหาราช โคราช บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ถนนมหาราช โคราช) เลขที่ 183/17,183/18,183/19 ถนน มหาราช ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.9863518 102.0977749
471. MBC แฟรนไชส์ เดอะเกรท ซอยวัดลาดปลาดุก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC เดอะเกรท ซอยวัดลาดปลาดุก) เลขที่ 89 หมู่ 11 ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140 13.902483 100.365328
472. MBC แฟรนไชส์ บางจาก ไชยสอ ขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ไชยสอ ขอนแก่น) เลขที่ 227/1 หมู่ 3 ตำบล ไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40130 16.518672 102.117647
473. MBC แฟรนไชส์ ปากช่อง 15 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ปากช่อง 15) เลขที่ 409, 411, 413 ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.703288 101.411980
474. MBC แฟรนไชส์ อรัญประเทศ สระแก้ว บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC อรัญประเทศ สระแก้ว) เลขที่ 168 ถนน บ้านน้อยประจันตคาม ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 13.6912019 102.4960953
475. MBC แฟรนไชส์ สีชมพู ขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC สีชมพู ขอนแก่น) เลขที่ 357 หมู่ 10 ตำบล วังเพิ่ม อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น 40220 1648'09.1"N 10211'02.3"E
476. MBC แฟรนไชส์ จอมบึง ราชบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC จอมบึง ราชบุรี) เลขที่ 33/4 หมู่ 12 ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี 13.630958 99.602398
477. MBC แฟรนไชส์ เชลล์ พัฒนานิคม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC เชลล์ พัฒนานิคม) เลขที่ 214 หมู่ 1 ตำบล ดีลัง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15220 14.841591 100.910606
478. MBC แฟรนไชส์ หนองบัวแดง อุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC หนองบัวแดง อุดรธานี) เลขที่ 7/2 หมู่ 12 ตำบล แชแล อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 41110 17.12773 103.03313
479. MBC แฟรนไชส์ หน้าโรงเรียน จปร. นครนายก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC หน้าโรงเรียน จปร. นครนายก) เลขที่ 22 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000 14.276744 101.162570
480. MBC แฟรนไชส์ เทียนทะเล ซอย 7 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC เทียนทะเล ซอย 7) เลขที่ 23/5 ซอย เทียนทะเล 7, ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.6370056 100.4405623
481. MBC แฟรนไชส์ หนองสาหร่าย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC หนองสาหร่าย) เลขที่ 455 หมู่ 21 ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.6424027 101.5023030
482. MBC แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ แกลง ระยอง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC CTX แกลง ระยอง) เลขที่ 151/2 หมู่ 8 ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21170 12.7794301 101.7307160
483. MBC แฟรนไชส์ ตึกคอม อุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC ตึกคอม อุดรธานี) เลขที่ 90/32 ถนน อุดรดุษฎี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 17.4104762 102.7926893
484. MFC สันกำแพง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC สันกำแพง) เลขที่ 36/7 หมู่ 3 ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130 18.777348 99.0544938
485. MFC แบริ่ง 48/3 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MFC แบริ่ง 48/3) เลขที่ 865 หมู่ 2 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.6438361 100.6230253