Add to favorites Print this page
มินิบิ๊กซี

มินิบิ๊กซี

ทุกครั้งที่ท่านมาที่มินิบิ๊กซี ร้านค้าที่บริการสินค้าหลากหลายประเภท สำหรับความต้องการในชีวิตประจำวัน ท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าอุปโภคมากกว่า 3,500 รายการ รวมทั้ง อาหารสดต่างๆ ได้แก่ เนื้อหมู ไก่ ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ เบเกอร์รี่ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองทั้งความต้องการที่เร่งด่วน และเพื่ออุปโภคบริโภคประจำวันในครัวเรือน ตลอดถึง การบริการอื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้เอทีเอ็ม ตู้น้ำดื่ม และบู๊ทอาหารด้านหน้าร้าน

สินค้าที่มินิบิ๊กซี

  • สินค้าอาหารสด ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม ไส้กรอก
  • สินค้าอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส น้ำตาล ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม สุรา แชมพู ครีมนวดผม กระดาษ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ
  • สินค้าอุปโภค ได้แก่ เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องใช้เด็กอ่อน และเครื่องถวายพระ

พนักงานมินิบิ๊กซี พร้อมต้อนรับและให้บริการทุกท่าน เพื่อการจับจ่ายอย่างเพลิดเพลิน สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยรูปแบบร้านที่เราออกแบบมาให้ตอบสนองทุกความต้องการของชุมชน ประหนึ่งจุดบริการเบ็ดเสร็จที่มินิบิ๊กซีที่เดียว ดังนั้นนอกจากจะพร้อมสรรพทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันแล้ว มินิบิ๊กซียังมีบริการอื่นๆ อีกด้วย อาทิ


Mini Big C

สาขามินิบิ๊กซี

No. สาขา ที่อยู่ ละติจูด ลองติจูด
1. MBC อุดมสุข บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (LP อุดมสุข)เลขที่ 91,93 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 13.678902? 100.610962?
2. MBC บ่อทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ่อทอง)เลขที่ 457/1 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 13.586046? 100.837137?
3. MBC ชินเขต บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ชินเขต)เลขที่ 31/19-20 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 13.860456? 100.556637?
4. MBC นิคมบางพลี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมบางพลี)เลขที่ 4/575 - 577 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.576453? 100.793011?
5. MBC แฉล้มนิมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แฉล้มนิมิตร )เลขที่ 1/1 ถนนแฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 13.693815? 100.508060?
6. MBC พัฒนาการ 20 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พัฒนาการ 20)เลขที่ 79/1 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 13.735049? 100.608056?
7. MBC พระปิ่น 3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พระปิ่น 3)เลขที่ 66/13-15 หมู่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 13.858598? 100.407884?
8. MBC ลาซาล 24 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาซาล 24)เลขที่ 492, 492/1-2 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 13.663048? 100.615769?
9. MBC ท่าอิฐ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ท่าอิฐ)เลขที่ 100/8-10 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.879975? 100.459291?
10. MBC รังสิตคลอง 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รังสิตคลอง 2)เลขที่ 555/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 13.991329? 100.643655?
11. MBC หมู่บ้านสหกรณ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านสหกรณ์)เลขที่ 1807-9 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.786372? 100.674997?
12. MBC ศาลายา มหิดล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศาลายา มหิดล (นครปฐม))เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 13.801681? 100.312558?
13. MBC ดอนหวาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ดอนหวาย (นครปฐม))เลขที่ 89/21 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.768606? 100.286197?
14. MBC ตลาดกรุงธน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดกรุงธน)เลขที่ 110/1 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.783681? 100.496028?
15. MBC ประชาชื่น 12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ประชาชื่น 12)เลขที่ 332 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 13.872345? 100.550195?
16. MBC ทิพย์พิมาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ทิพย์พิมาน)เลขที่ 55/176-178 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.916081? 100.398433?
17. MBC เฉลิมพระเกียรติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เฉลิมพระเกียรติ)เลขที่ 44 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.676452? 100.663647?
18. MBC หมู่บ้านบัวทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านบัวทอง)เลขที่ 113/17-18 หมู่ที่ 10 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.892791? 100.404415?
19. MBC เสรีไทย 41 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสรีไทย 41)เลขที่ 48/863 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.787418? 100.670182?
20. MBC วัดหนามแดง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดหนามแดง)เลขที่ 18/158-160 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.627453? 100.637906?
21. MBC เอื้ออาทรวัดกู้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรวัดกู้)เลขที่ 219/38 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.930961? 100.518143?
22. MBC วงแหวนเซ็นเตอร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วงแหวนเซ็นเตอร์)เลขที่ 1/12 ชั้นที่ 1 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 13.688408? 100.405869?
23. MBC นิมิตรใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิมิตรใหม่)เลขที่ 57/5,57/7,57/9 หมู่ 1 ซอยนิมิตรใหม่9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 13.836559? 100.735421?
24. MBC เมืองทองธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เมืองทองธานี)เลขที่ 101,101/1 ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.913262? 100.553372?
25. MBC สุขาภิบาล 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สุขาภิบาล 2)เลขที่ 69/8 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.705461? 100.706529?
26. MBC ซอยหนองใหญ่ (มั่งมี ซิตี้) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยหนองใหญ่ (มั่งมี ซิตี้))เลขที่ 1311/1 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 13.692556? 100.414771?
27. MBC ตลาดสุชาติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสุชาติ)เลขที่ 109/1-4 หมู่ 1 ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 14.032344? 100.767972?
28. MBC ซอยเปียร์นนท์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยเปียร์นนท์)เลขที่ 98/1-3 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 13.940258? 100.659968?
29. MBC รัตนโกสินทร์ 200 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รัตนโกสินทร์ 200)เลขที่ 1,3 ซอยรังสิต-ปทุมธานี12 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.987644? 100.606206?
30. MBC หลวงแพ่ง5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หลวงแพ่ง5)เลขที่ 199/2 ถนน หลวงแพ่ง แขวง ขุมทอง เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.697841? 100.851625?
31. MBC เพชรเกษม 81 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เพชรเกษม 81)เลขที่ 150/1 ถนน มาเจริญ แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.677268? 100.345348?
32. MBC หลวงแพ่ง1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หลวงแพ่ง1)เลขที่ 545/12-16 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520 13.720261? 100.795557?
33. MBC ตลาดเพชรอารี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเพชรอารี)เลขที่ 890 หมู่ 2 ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.562573? 100.689460?
34. MBC ตลาดบางขันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดบางขันธ์)เลขที่ 91/48-50 หมู่ 8 , ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.066595? 100.617833?
35. MBC ซอยคุณพระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยคุณพระ)เลขที่ 29/138 หมู่ 6 แขวง คลองหนึ่ง เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.049674? 100.613708?
36. MBC ซอยพูลเจริญ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยพูลเจริญ)เลขที่ 41/50-41/53 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.623416? 100.748582?
37. MBC ตลาดออเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดออเงิน)เลขที่ 111 หมู่ 3 , แขวง ออเงิน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.896307? 100.660563?
38. MBC พึ่งมี 17 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พึ่งมี 17)เลขที่ 415 ซอย สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 13.701738? 100.616880?
39. MBC อ่อนนุช 17 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อ่อนนุช 17)เลขที่ 231 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.721633? 100.614394?
40. MBC คลองพยอม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คลองพยอม (อยุธยา))เลขที่ 108,147/11 หมู่ 5 ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.145431? 100.622011?
41. MBC แบริ่ง 34 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แบริ่ง 34)เลขที่ 5555 หมู่ 10 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.652606? 100.615939?
42. MBC ซอยศรีสมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยศรีสมิตร)เลขที่ 2416/59-61 หมู่ 7 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 13.624560? 100.632163?
43. MBC เอื้ออาทรลาดกระบัง 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรลาดกระบัง 2)เลขที่ 396/2 ถนนประชาพัฒนา แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.716076? 100.817775?
44. MBC ราษฎร์พัฒนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ราษฎร์พัฒนา)เลขที่ 128/1 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบล สะพานสูง อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.768325? 100.697333?
45. MBC วัดนาวง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดนาวง)เลขที่ 373/81-82 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 13.949905? 100.572413?
46. MBC ซาฟารีเวิลด์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซาฟารีเวิลด์)เลขที่ 371 ถนนเลียบคลองสอง แขวง บางชัน เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.860697? 100.708478?
47. MBC แหลมฟ้าผ่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แหลมฟ้าผ่า)เลขที่ 181/4 หมู่ 1 ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.576969? 100.574604?
48. MBC นานาเจริญ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นานาเจริญ)เลขที่ 23/6 หมู่ 6 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.969014? 100.644777?
49. MBC โรงไฟฟ้าบางปะกง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โรงไฟฟ้าบางปะกง (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 7/13 หมู่ 6 ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130 13.490311? 101.023515?
50. MBC เอื้ออาทร คลอง 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทร คลอง 1)เลขที่ 53 ถนนรังสิต-คูคต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.971160? 100.627554?
51. MBC วัชรพล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัชรพล)เลขที่ 16/4 ถนน วัชรพล แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.894744? 100.638380?
52. MBC หมู่บ้านซื่อตรง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านซื่อตรง)เลขที่ 52/5 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 13.921689? 100.690299?
53. MBC เอื้ออาทร บางเขน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทร บางเขน)เลขที่ 560/18 ถนน เพิ่มสิน แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.899326? 100.630971?
54. MBC เคหะคลองหลวง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะคลองหลวง)เลขที่ 55/46-48 หมู่ 14 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.125177? 100.622887?
55. MBC ดอนขุนวัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ดอนขุนวัง (ชลบุรี))เลขที่ 47/106-108 หมู่ 6 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.427399? 101.038895?
56. MBC นิคมนวนคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมนวนคร)เลขที่ 10/74 หมู่ 19 ถนน ไทยธานี ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.113486? 100.598702?
57. MBC ตลาดแอร์พอร์ตพลาซ่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดแอร์พอร์ตพลาซ่า)เลขที่ 88/99 หมู่ 7 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.623791? 100.764447?
58. MBC โรงพยาบาลเปาโล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โรงพยาบาลเปาโล)เลขที่ 227/20 หมู่ 5 ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.598896? 100.612888?
59. MBC เคหะธานี 4 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะธานี 4)เลขที่ 197/2 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.785134? 100.705547?
60. MBC เคหะสมุทรปราการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะสมุทรปราการ)เลขที่ 1614/857 หมู่ 6 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.566375? 100.613219?
61. MBC ตลาดนำไทย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดนำไทย)เลขที่ 99/25 หมู่ 5 ตำบล บางพลีน้อย อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 13.573552? 100.906613?
62. MBC เคหะรามอินทรา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะรามอินทรา)เลขที่ 307 ถนน สุเหร่าคลองหนึ่ง แขวง บางชัน เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.841906? 100.704747?
63. MBC เพชรสยาม3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เพชรสยาม3)เลขที่ 122/5 ถนน บางบอน 3 แขวง หลักสอง เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.677228? 100.384827?
64. MBC บ้านสวนเลขที่5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านสวนเลขที่5)เลขที่ 5/1279-81 หมู่ 7 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.590025? 100.268140?
65. MBC วังหิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วังหิน)เลขที่ 12/8 หมุ่ 11 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.831181? 100.591653?
66. MBC สุคนธสวัสดิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สุคนธสวัสดิ์)เลขที่ 3 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.821677? 100.608789?
67. MBC BCP สุขาภิบาล 1(2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขาภิบาล 1(2))เลขที่ 661/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.793441? 100.651693?
68. MBC BCP เจริญกรุงตัดใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เจริญกรุงตัดใหม่)เลขที่ 3609/9 ซอย นอกเขต แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 13.701333? 100.515423?
69. MBC วัดวังหิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดวังหิน (ชลบุรี))เลขที่ 24/155 หมุ่ 1 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.171929? 100.936028?
70. MBC หมู่บ้านนักกีฬา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านนักกีฬา)เลขที่ 32,34,36 ถนน นักกีฬาแหลมทอง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.743034? 100.695446?
71. MBC พหลโยธิน52 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พหลโยธิน52)เลขที่ 497/1,497/3 ซอย พหลโยธิน52 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.893576? 100.615636?
72. MBC BCP พัฒนาการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัฒนาการ)เลขที่ 1348 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.736583? 100.623164?
73. MBC BCP พระราม 3(3) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 3(3))เลขที่ 493/1 ถนน พระรามที่3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 13.688198? 100.517277?
74. MBC หมู่บ้านมณีแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านมณีแก้ว (ชลบุรี))เลขที่ 132 หมู่ 1 ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130 13.277219? 100.956772?
75. MBC ตลาดเกษตรรวมใจ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเกษตรรวมใจ (ชลบุรี))เลขที่ 888/30 หมู่ 2 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.105597? 100.907926?
76. MBC ลาดพร้าว101(2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาดพร้าว101(2))เลขที่ 3,5,7 ซอย ลาดพร้าว101 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.775351? 100.629204?
77. MBC นิคมบางปู บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมบางปู)เลขที่ 548/3 หมู่ 6 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.560285? 100.672142?
78. MBC หมู่บ้านพฤกษชาติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านพฤกษชาติ)เลขที่ 17/2 หมู่ 3 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.779352? 100.679442?
79. MBC ลาดพร้าว107 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาดพร้าว107)เลขที่ 334/11-13 ซอย ลาดพร้าว107(ดีสมโชค) แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.780971? 100.637330?
80. MBC แฟมิลี่แลนด์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แฟมิลี่แลนด์ (ชลบุรี))เลขที่ 9/102 หมู่ 12 ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.407004? 101.028527?
81. MBC บางกระดี่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางกระดี่)เลขที่ 49 ถนน บางกระดี่ แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.629428? 100.400201?
82. MBC เสือใหญ่อุทิศ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสือใหญ่อุทิศ)เลขที่ 15/276 ซอย เสือใหญ่อุทิศ แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 13.821458? 100.581896?
83. MBC ตลาดพิมลราช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดพิมลราช)เลขที่ 163/21 หมู่ที่ 1 ตำบล พิมลราช อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 13.911527? 100.429975?
84. MBC โชคชัย4 ซอย31 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โชคชัย4 ซอย31)เลขที่ 189,191,193 ถนน โชคชัย4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.807171? 100.596574?
85. MBC บางทราย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางทราย (ชลบุรี))เลขที่ 90/2 หมู่ 4 ตำบล บางทราย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.383427? 100.987673?
86. MBC เอื้ออาทร รามอินทรา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทร รามอินทรา)เลขที่ 18/99-101 ซอยคู้บอน27 แยก35 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 13.869828? 100.667996?
87. MBC แยกมาบโป่ง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แยกมาบโป่ง (ชลบุรี))เลขที่ 55/2 หมู่ 6 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 13.424470? 101.110175?
88. MBC หมู่บ้านศรีเพชร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านศรีเพชร)เลขที่ 1015/7-9 หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม106 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.710322? 100.354694?
89. MBC หมู่บ้านพระปิ่น5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านพระปิ่น5)เลขที่ 889,891 ซอย เอกชัย109 แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.643614? 100.390164?
90. MBC ตลาดสี่ขวา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสี่ขวา (อยุธยา))เลขที่ 268/3-5 หมู่ 7 ตำบล ลำตาเสา อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.274619? 100.683242?
91. MBC ถนนสำเร็จพัฒนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนสำเร็จพัฒนา)เลขที่ 90/3-5 หมู่ 3 ตำบล ปลายบาง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 13.813883? 100.392883?
92. MBC ซอยเอกชัย 99/1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยเอกชัย 99/1)เลขที่ 1117/1 ถนนเอกชัย แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.658019? 100.397503?
93. MBC พหลโยธิน 54 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พหลโยธิน 54)เลขที่ 33/15 ซอย พหลโยธิน 54/1แยก4(วัดเกาะ) แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 13.906583? 100.628911?
94. MBC ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดวังน้อยเมืองใหม่ (อยุธยา))เลขที่ 14 หมู่ 7 ตรอก อาคารพาณิชย์ ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.231769? 100.718067?
95. MBC ท่าเรือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ท่าเรือ)เลขที่ 1/14 ถนน ท่าเรือ-พระพุทธบาท ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130 14.566542? 100.725969?
96. MBC สยาม คันทรี คลับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สยาม คันทรี คลับ (ชลบุรี))เลขที่ 244/163 หมู่ 6 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.940469? 100.920397?
97. MBC ลาดพร้าว 80 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ลาดพร้าว 80)เลขที่ 39/1-3 ซอย ลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.782577? 100.600664?
98. MBC ประชาอุทิศ 90 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ประชาอุทิศ 90)เลขที่ 463 หมู่ 2 ซอย ประชาอุทิศ 90 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.588889? 100.499936?
99. MBC BCP พหลโยธิน กม.38 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พหลโยธิน กม.38)เลขที่ 54/4 หมู่ 6 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.041818? 100.615969?
100. MBC BCP สุขุมวิท 99 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขุมวิท 99)เลขที่ 2999/1 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.692917? 100.607579?
101. MBC เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ)เลขที่ 20/29 หมู่ 7 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.628949? 100.756538?
102. MBC ภาชี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ภาชี (อยุธยา))เลขที่ 160/9,160/11 หมู่ 5 ตำบล ภาชี อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13140 14.450394? 100.724347?
103. MBC เก้ากิโล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เก้ากิโล (ชลบุรี))เลขที่ 41/121 หมู่ 3 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.157493? 100.931785?
104. MBC แยกสามทหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แยกสามทหาร)เลขที่ 409/4 หมู่ 8 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25240 13.984461? 101.761161?
105. MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม)เลขที่ 182 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.763959? 100.600369?
106. MBC แฟมิลี่ทาวน์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แฟมิลี่ทาวน์ (ชลบุรี))เลขที่ 89/1 หมู่ 1 ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.394766? 101.032152?
107. MBC เอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3)เลขที่ 22/36-38 หมู่ 4 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.577325? 100.283728?
108. MBC ตลาดพงษ์เอี่ยม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดพงษ์เอี่ยม)เลขที่ 1/3 หมู่ 6 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.618128? 100.742880?
109. MBC ตลาดศิริพนม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดศิริพนม (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 1249/2 หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120 13.749658? 101.358706?
110. MBC อ่างศิลา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อ่างศิลา (ชลบุรี))เลขที่ 23/11-13 หมู่ 3 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.319378? 100.947572?
111. MBC ตลาดใหม่นาเกลือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดใหม่นาเกลือ (ชลบุรี))เลขที่ 298/130-132 หมู่ 5 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.969969? 100.907211?
112. MBC ซอยโพธิ์แก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยโพธิ์แก้ว)เลขที่ 34 ถนน โพธิ์แก้ว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.797588? 100.630165?
113. MBC เนินพลับหวาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เนินพลับหวาน (ชลบุรี))เลขที่ 21/179 หมู่ 5 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.931372? 100.907853?
114. MBC ตะเคียนเตี้ย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตะเคียนเตี้ย (ชลบุรี))เลขที่ 115/1-2 หมู่ 2 ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 13.019563? 100.943293?
115. MBC หทัยราษฎร์ 25 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หทัยราษฎร์ 25)เลขที่ 133/3-5 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.829663? 100.719961?
116. MBC เฉลิมพระเกียรติ 65 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เฉลิมพระเกียรติ 65)เลขที่ 95/5 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.700211? 100.683925?
117. MBC ป่าโมก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ป่าโมก)เลขที่ 985/ข หมู่ 2 ตำบล ป่าโมก อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130 14.493247? 100.446103?
118. MBC ซอยเพชรบ้านสวน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยเพชรบ้านสวน (ชลบุรี))เลขที่ 22/185 หมู่ 2 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.348219? 100.993947?
119. MBC คานหาม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คานหาม (อยุธยา))เลขที่ 7/51,7/80 หมู่ 4 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210 14.330989? 100.623772?
120. MBC เสนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสนา (อยุธยา))เลขที่ 310/2/3 ถนน วิไลเสนา(ก) ตำบล เสนา อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13110 14.325286? 100.402136?
121. MBC เดอะทรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เดอะทรี)99/99-4 หมู่ที่ 7 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 13.961720? 100.513782?
122. MBC ศรีมหาโพธิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี))เลขที่ 218/4 หมู่ 4 ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140 13.966781? 101.514200?
123. MBC วิภาวดี 64 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วิภาวดี 64)เลขที่ 201/119-120 ซอย วิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 13.874158? 100.579975?
124. MBC ตลาดเขาน้อย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเขาน้อย (ชลบุรี))เลขที่ 20/1-2 หมู่ 10 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.922800? 100.910178?
125. MBC ซอยอุดมเดช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยอุดมเดช)เลขที่ 102/550 หมู่ 3 ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.623612? 100.596796?
126. MBC หนองคล้าใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองคล้าใหม่ (ชลบุรี))เลขที่ 69/20 หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.089427? 100.962253?
127. MBC ตลาดแพนเวย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดแพนเวย์ (ปราจีนบุรี))เลขที่ 384 หมู่ 5 ตำบล นนทรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 14.010661? 101.701000?
128. MBC ตลาดเกษตรพัฒนา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดเกษตรพัฒนา (ลพบุรี))เลขที่ 160/14-15 หมู่ 1 ตำบล ดีลัง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี 15220 14.846539? 100.912503?
129. MBC บ้านฟ้า รังสิตคลอง 4 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านฟ้า รังสิตคลอง 4)เลขที่ 67/19 หมู่ 3 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 14.001963? 100.694197?
130. MBC ตลาดอุดมกิตต์ 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดอุดมกิตต์ 2 (ชลบุรี))เลขที่ 259/67 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.091754? 100.954469?
131. MBC พุทธสาคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC พุทธสาคร)เลขที่ 111/23 หมู่ 5 ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 13.646639? 100.313375?
132. MBC BCP บรมฯ กม.15 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมฯ กม.15)เลขที่ 68/24 หมู่ 12 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.787789? 100.356619?
133. MBC แยกนิคมเกตเวย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แยกนิคมเกตเวย์ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 821 หมู่ 9 ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190 13.617519? 101.311220?
134. MBC อินทราวาส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อินทราวาส)เลขที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.758558? 100.427244?
135. MBC เคหะสระบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะสระบุรี (สระบุรี))เลขที่ 789/632 ถนนพหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.545847? 100.908378?
136. MBC ตลาดอุดมสุข บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดอุดมสุข (ปราจีนบุรี))เลขที่ 379/203-205 หมู่ 10 ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 14.064781? 101.805231?
137. MBC ตลาดโรงสี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดโรงสี)เลขที่ 83/3 หมู่ 2 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 2418 13.540437? 100.961400?
138. MBC ซอยอยู่วิทยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยอยู่วิทยา)เลขที่ 216 ถนนอยู่วิทยา แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530 13.822162? 100.870636?
139. MBC BCP บางละมุง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางละมุง)เลขที่ 182/24 หมู่ 2 ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 13.012578? 100.930614?
140. MBC BCP เคหะบางพลี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เคหะบางพลี) เลขที่ 98/4 หมู่ 1 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.586642? 100.793642?
141. MBC ตลาดคุณตาพลอย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดคุณตาพลอย)เลขที่ 287/2 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.683792? 100.353397?
142. MBC วัดไทรม้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดไทรม้า)เลขที่ 73/6 หมู่ 3 ซอย บางรักน้อย-ไทรม้า ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.869814? 100.462218?
143. MBC ถนนชัยพรวิถี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนชัยพรวิถี (ชลบุรี))เลขที่ 54/1 หมู่ 11 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.961981? 100.921492?
144. MBC เคหะคลองจั่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะคลองจั่น)เลขที่ 1 ซอย 59 (การเคหะฯ) แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.776338? 100.648960?
145. MBC ตลาดลาดหลุมแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดลาดหลุมแก้ว)เลขที่ 2/19 หมู่ 4 ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140 14.039881? 100.416689?
146. MBC ตลาดจอมพล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดจอมพล (อยุธยา))เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบล คุ้งลาน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.301344? 100.633569?
147. MBC ตลาดโคกกระถิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดโคกกระถิน (สระบุรี))เลขที่ 51/4 หมู่ 8 ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230 14.406669? 100.879142?
148. MBC ฉลองกรุง 53 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ฉลองกรุง 53)เลขที่ 217 ถนน เลียบคลองลำกอไผ่ แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.779231? 100.796522?
149. MBC ตลาดลานทราย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดลานทราย)เลขที่ 129/15 หมู่ 7 ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.615781? 100.533053?
150. MBC ตำบลลาดใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตำบลลาดใหญ่)เลขที่ 90/47 หมู่ 3 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 13.429972? 100.021733?
151. MBC วัดบัวโรย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดบัวโรย (สมุทรปราการ))เลขที่ 55/36-38 หมู่ 3 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.616313? 100.805225?
152. MBC หมู่บ้านสินธิวาธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านสินธิวาธานี (อยุธยา))เลขที่ 125/94-96 หมู่ 2 ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.313214? 100.637978?
153. MBC ตลาดคลอง 16 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดคลอง 16 (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 18/203-204 หมู่ 18 ถนน เทศบาล ตำบล ดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24170 13.966450? 100.963258?
154. MBC นาพร้าว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นาพร้าว (ชลบุรี))เลขที่ 88/3 หมู่ 5 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.156283? 100.970158?
155. MBC บ้านแพ้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร))เลขที่ 337 หมู่ 1 ตำบล หลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร 74120 13.587500? 100.107003?
156. MBC แสนภูดาษ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แสนภูดาษ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 33/2 หมู่ 3 ตำบล แสนภูดาษ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140 13.584675? 101.010228?
157. MBC BCP เพชรเกษม กม.61 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.61 (นครปฐม))เลขที่ 272/3 หมู่ 2 ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 13.804484? 100.023595?
158. MBC BCP พัฒนาการ 27 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัฒนาการ 27)เลขที่ 1405 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.736842? 100.617911?
159. MBC เขาตาโล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เขาตาโล (ชลบุรี))เลขที่ 99/1069 หมู่ 10 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.907892? 100.911953?
160. MBC ตลาดวัดลาดหอย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดวัดลาดหอย (สุพรรณบุรี))เลขที่ 269/2 หมู่ 5 ตำบล โคกคราม อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150 14.402356? 100.161975?
161. MBC ชุมชนบ้านอ้อย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ชุมชนบ้านอ้อย (สระบุรี))เลขที่ 661/22 ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.535281? 100.895069?
162. MBC บ้านอำเภอ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ้านอำเภอ (ชลบุรี))เลขที่ 31/1 หมู่ 3 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250 12.813853? 100.916461?
163. MBC BCP บางนา กม.27 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.27)เลขที่ 399/2 หมู่ 1 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 13.588041? 100.839643?
164. MBC หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ )เลขที่ 40/1 หมู่ 5 ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.584622? 100.554206?
165. MBC BCP เทพารักษ์ กม.9 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เทพารักษ์ กม.9)เลขที่ 6/3 หมู่ 3 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.610953? 100.670595?
166. MBC BCP กิ่งแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP กิ่งแก้ว)เลขที่ 23/17 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.703969? 100.735499?
167. MBC BCP ซอยมหาดไทย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ซอยมหาดไทย)เลขที่ 282/2 ซอย ลาดพร้าว122(มหาดไทย1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.782303? 100.595175?
168. MBC BCP พระราม 2 กม.50 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.50)เลขที่ 99/5 หมู่ 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.467036? 100.104693?
169. MBC BCP เพชรเกษม กม.47 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.47 (นครปฐม))เลขที่ 97/1 หมู่ 3 ตำบล ศรีษะทอง อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120 13.809050? 100.141926?
170. MBC ตลาดสามแยกเจดีย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสามแยกเจดีย์)เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 13.595147? 100.580053?
171. MBC หมู่บ้านวิเศษสุขนคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)เลขที่ 49/4-5 หมู่ 15 ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.639604? 100.516945?
172. MBC BCP สายเอเชีย กม.62 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม.62 (อยุธยา))เลขที่ 59/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.265225? 100.612718?
173. MBC ถนนท้ายบ้าน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนท้ายบ้าน)เลขที่ 240 หมู่ 7 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.572142? 100.591745?
174. MBC ถนนปราจีนตคาม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนปราจีนตคาม (ปราจีนบุรี))เลขที่ 66/1 ถนน ปราจีนตคาม ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 14.055147? 101.377789?
175. MBC ตลาดกบินทร์บุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดกบินทร์บุรี)เลขที่ 236,238,240 ถนน เจ้าสำอางค์ ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 13.991192? 101.721153?
176. MBC ตลาดตำหรุ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดตำหรุ)เลขที่ 954 หมู่ 8 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.516818? 100.680236?
177. MBC BCP บางบัวทอง - บางพูน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางบัวทอง - บางพูน)เลขที่ 77/2 หมู่ 5 ตำบล บางพูน อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 13.975000? 100.576740?
178. MBC BCP พิบูลสงคราม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พิบูลสงคราม)เลขที่ 5/26 หมู่ 6 ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.835689? 100.499293?
179. MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ 7 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ 7)เลขที่ 53 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.677760? 100.650380?
180. MBC BCP เพชรเกษม กม.61-ขาออก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.61-ขาออก (นครปฐม))เลขที่ 199/6 หมู่ 9 ตำบล ลำพยา อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 13.803434? 100.023021?
181. MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (2) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (2))เลขที่ 28 ซอย โยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.807710? 100.618680?
182. MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (3) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ประดิษฐ์มนูธรรม (3))เลขที่ 569 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.835180? 100.631250?
183. MBC BCP รามอินทรา กม.14 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP รามอินทรา กม.14)เลขที่ 50 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.812233? 100.704905?
184. MBC BCP บางนา กม.13 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.13)เลขที่ 60/11 หมู่ 1 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.631930? 100.716389?
185. MBC BCP เพชรพระราม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรพระราม)เลขที่ 25/21 ถนน ริมคลองแสนแสบ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.747070? 100.598080?
186. MBC BCP บรมราชชนนี กม.23 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.23 (นครปฐม))เลขที่ 38/14 หมู่ 2 ตำบล บางเตย อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210 13.786539? 100.283181?
187. MBC ตลาดหมอนนาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดหมอนนาง (ชลบุรี))เลขที่ 11/1 หมู่ 3 ตำบล หมอนนาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140 13.399417? 101.211008?
188. MBC วัดสวนส้ม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดสวนส้ม (สมุทรฯ))เลขที่ 83/5 หมู่ 8 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.637875? 100.574276?
189. MBC BCP พระราม 2 กม.52 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.52)เลขที่ 84/15 หมู่ 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.452256? 100.084269?
190. MBC BCP สายเอเชีย กม.69 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม.69 (อยุธยา))เลขที่ 52/1 หมู่ 7 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.324808? 100.613598?
191. MBC BCP บางปะกง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางปะกง (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 319/2 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 13.671790? 101.051281?
192. MBC ตลาดหัวรอ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดหัวรอ (อยุธยา))เลขที่ 22,24,26 หมู่ 7 ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.366211? 100.571331?
193. MBC ซอยบงกช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยบงกช (ชลบุรี))เลขที่ 327/259-261 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.925675? 100.888806?
194. MBC BCP เพชรเกษม กม.41 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.41 (นครปฐม))เลขที่ 48/21 หมู่ 4 ตำบล ท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120 13.774249? 100.179284?
195. MBC เทียนทะเล 28 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เทียนทะเล 28)เลขที่ 650/4 ซอย เทียนทะเล 28 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.598569? 100.432464?
196. MBC บางเลน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางเลน (นครปฐม))เลขที่ 510 หมู่ 8 ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130 14.021147? 100.174339?
197. MBC สะพานสี่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สะพานสี่ (ระยอง))เลขที่ 12 หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140 13.007069? 101.127325?
198. MBC นาจอมเทียน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นาจอมเทียน (ชลบุรี))เลขที่ 27/26-28 หมู่ 2 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250 12.840997? 100.911628?
199. MBC บางปูนคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางปูนคร (สมุทรฯ))เลขที่ 213 หมู่ 7 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.531314? 100.633683?
200. MBC ตลาดพระพรหม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดพระพรหม (ชลบุรี))เลขที่ 556/1 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.100072? 100.967606?
201. MBC ศรีประจันต์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศรีประจันต์ (สุพรรณบุรี) )เลขที่ 544 หมู่ 3 ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140 14.620014? 100.147444?
202. MBC เสาไห้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เสาไห้ (สระบุรี))เลขที่ 27/24 หมู่ 1 ตำบล เสาไห้ อำเภอ เสาไห้ จังหวัด สระบุรี 18160 14.550222? 100.855878?
203. MBC หนองม่วง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองม่วง (ลพบุรี) )เลขที่ 399 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองม่วง อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี 15170 15.224219? 100.660872?
204. MBC สามกระบือเผือก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สามกระบือเผือก (นครปฐม))เลขที่ 68/7 หมู่ 4 ตำบล สามควายเผือก อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 13.828197? 100.102611?
205. MBC BCP เอกชัย 69 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เอกชัย 69)เลขที่ 43/381 หมู่ 7 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.672811? 100.437838?
206. MBC BCP พระราม 2 ซอย 28 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 ซอย 28)เลขที่ 19/20 หมู่ 3 แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.683340? 100.464166?
207. MBC BCP กรุงเทพกรีฑา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP กรุงเทพกรีฑา)เลขที่ 65/11 หมู่ 13 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.743377? 100.673840?
208. MBC ตลาดบุญศรีสุวรรณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดบุญศรีสุวรรณ (สุพรรณบุรี))เลขที่ 1882 หมู่ 5 ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72170 14.633689? 100.016700?
209. MBC เคหะแหลมฉบัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะแหลมฉบัง (ชลบุรี))เลขที่ 227/13-15 หมู่ 6 ตำบล บางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 13.075156? 100.935978?
210. MBC BCP พหลโยธิน กม.106 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พหลโยธิน กม.106 (สระบุรี))เลขที่ 121/2 ถนน พหลโยธิน ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.518053? 100.914503?
211. MBC ถนนนาจอมเทียน 13 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนนาจอมเทียน 13 (ชลบุรี))เลขที่ 33/63-65 หมู่ 7 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.823922? 100.926000?
212. MBC BCP อิสรภาพ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อิสรภาพ)เลขที่ 178/16 ถนน อิสรภาพ แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 13.728989? 100.499421?
213. MBC สน.โคกคราม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สน.โคกคราม)เลขที่ 198 ซอย นวลจันทร์ 36 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.830408? 100.649836?
214. MBC นิคมลาดกระบัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นิคมลาดกระบัง)เลขที่ 75,77 ซอย ฉลองกรุง 29 แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520 13.756955? 100.790209?
215. MBC ตลาดวัดม่วง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดวัดม่วง (อ่างทอง))เลขที่ 9/10 หมู่ 6 ตำบล หัวตะพาน อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง 14110 14.601636? 100.383667?
216. MBC รังสิตคลอง 6 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รังสิตคลอง 6 (ปทุมฯ))เลขที่ 27/11 หมู่ 1 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 14.039622? 100.732559?
217. MBC สวนผักซอย 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สวนผัก ซอย 1)เลขที่ 151/1 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.794258? 100.456308?
218. MBC เทศบาลบางปู 59 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MฺBC เทศบาลบางปู 59 (สมุทรฯ))เลขที่ 160 หมู่ 7 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.551578? 100.619658?
219. MBC แสวงหา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC แสวงหา (อ่างทอง))เลขที่ 116/1 หมู่ 6 ตำบล แสวงหา อำเภอ แสวงหา จังหวัด อ่างทอง 14150 14.749942? 100.326608?
220. MBC BCP พระราม 2 กม.11 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.11)เลขที่ 82/9 หมู่ 4 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.630440? 100.396160?
221. MBC BCP แก่งคอย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แก่งคอย (สระบุรี))เลขที่ 94/1 หมู่ 4 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 14.573384? 100.986580?
222. MBC BCP สายเอเชีย กม.150 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม.150 (สิงห์บุรี))เลขที่ 116/1 หมู่ 1 ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16110 14.980756? 100.357086?
223. MBC เอื้ออาทรมีนบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรมีนบุรี)เลขที่ 14 ซอย รามอินทรา 127 แยก 1 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.817739? 100.715175?
224. MBC BCP เพชรเกษม กม.192 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.192 (เพชรบุรี))เลขที่ 81 หมู่ 1 ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 12.892176? 99.910312?
225. MBC เอื้ออาทรหนองแขม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรหนองแขม)เลขที่ 9/1 ซอย เลียบฯ ฝั่งเหนือ 34 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.681075? 100.336108?
226. MBC BCP พัทยาเหนือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัทยาเหนือ (ชลบุรี))เลขที่ 159/115 หมู่ 5 ถนน พัทยาเหนือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.949783? 100.899669?
227. MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.13 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.13)เลขที่ 20/70 หมู่ 1 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.332647? 100.978303?
228. MBC BCP สุขุมวิท กม.101 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขุมวิท กม.101 (ชลบุรี))เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.308347? 100.952771?
229. MBC สุรศักดิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สุรศักดิ์ (ชลบุรี))เลขที่ 283/21-23 หมู่ 8 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.146497? 100.958656?
230. MBC ถนนบางแสน-อ่างศิลา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนบางแสน-อ่างศิลา)เลขที่ 26,28 ถนน บางแสน-อ่างศิลา ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130 13.303986? 100.904342?
231. MBC เขาขยาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เขาขยาย (ชลบุรี))เลขที่ 3/1 หมู่ 1 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.057331? 101.049925?
232. MBC BCP พระราม 2 กม.20 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.20)เลขที่ 59/16 หมู่ 1 ตำบล คอกกระบือ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.666025? 100.647318?
233. MBC BCP บางนา กม.4.5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.4.5)เลขที่ 1137 หมู่ 12 แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.591984? 100.336868?
234. MBC อำเภอศรีมโหสถ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อำเภอศรีมโหสถ (ปราจีนฯ))เลขที่ 223/3 หมู่ 3 ตำบล โคกปีบ อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี 25190 13.891169? 101.403592?
235. MBC BCP อ้อมใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อ้อมใหญ่ (นครปฐม))เลขที่ 17/101 หมู่ 2 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160 13.709342? 100.274859?
236. MBC BCP แจ้งวัฒนะ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แจ้งวัฒนะ)เลขที่ 223/277 หมู่ 4 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 13.905700? 100.524330?
237. MBC บางเสร่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บางเสร่ (ชลบุรี))เลขที่ 128/1 หมู่ 8 ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250 12.759817? 100.903567?
238. MBC BCP อุดมสุข 45 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อุดมสุข 45)เลขที่ 695/1 ซอย สุขุมวิท 103 แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.678352? 100.632199?
239. MBC BCP สุขสวัสดิ์ 39 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขสวัสดิ์ 39)เลขที่ 78/9 หมู่ 19 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.649917? 100.522896?
240. MBC วัดบางเกลือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดบางเกลือ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 162/24 หมู่ 2 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 13.535136? 100.964409?
241. MBC เคหะรามคำแหง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เคหะรามคำแหง)เลขที่ 1/50-51, ซอย รามคำแหง 190/2 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.803072? 100.729606?
242. MBC รามคำแหง 53 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC รามคำแหง 53)เลขที่ 478 ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรี) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 13.770377? 100.618545?
243. MBC ท่าโขลง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ท่าโขลง (ลพบุรี))เลขที่ 94/1 หมู่ 9 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี 15180 14.914372? 100.466942?
244. MBC หนองเกตุใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี))เลขที่ 9/10 หมู่ 1 ถนน สายโรงไม้ขีด ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.980681? 100.941639?
245. MBC ตำบลลำโพ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตำบลลำโพ (นนทบุรี))เลขที่ 3/4 หมู่ 5 ตำบล ลำโพ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 13.978481? 100.417917?
246. MBC BCP วังตะเคียน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วังตะคียน)เลขที่ 5/4 หมู่ 2 ตำบล วังตะเคียน อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 13.705897? 101.052922?
247. MBC ห้วยใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ห้วยใหญ่ (ชลบุรี))เลขที่ 118/1 หมู่ 3 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.865500? 100.944972?
248. MBC BCP พระราม 2 กม.33 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.33)เลขที่ 30/19 หมู่ 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.539416? 100.230358?
249. MBC BCP บ้านโข้ง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บ้านโข้ง (สุพรรณบุรี))เลขที่ 82 หมู่ 10 ตำบล บ้านโข้ง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 14.561087? 99.889401?
250. MBC BCP วังยาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วังยาง (สุพรรณบุรี))เลขที่ 173/1 หมู่ 6 ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140 14.568247? 100.146732?
251. MBC วัดสิงห์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดสิงห์ (ชัยนาท))เลขที่ 11/33 ถนน จวนวิไล ตำบล วัดสิงห์ อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท 17120 15.261669? 100.039025?
252. MBC วัดสุทธาวาส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดสุทธาวาส (ชลบุรี))เลขที่ 10 หมู่ 7 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.927053? 100.936158?
253. MBC ซอยอัลลายน์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยอัลลายน์ (ชลบุรี))เลขที่ 269/144 หมู่ 6 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.063536? 101.087181?
254. MBC สรรพยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สรรพยา (ชัยนาท))เลขที่ 365 หมู่ 4 ตำบล สรรพยา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150 15.139686? 100.243581?
255. MBC บ่อทอง-ชลบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC บ่อทอง (ชลบุรี))เลขที่ 8 หมู่ 1 ซอย เทศบาล 11 ถนน สายหนองเสม็ด-บ่อทอง ตำบล บ่อทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี 20270 13.282836? 101.438092?
256. MBC BCP สามพราน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สามพราน (นครปฐม))เลขที่ 31/182 หมู่ 1 ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 13.741571? 100.214750?
257. MBC ซอยจตุรมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ซอยจตุรมิตร)เลขที่ 121/9 หมู่ 6 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.604136? 100.697933?
258. MBC ศาลาลำดวน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ศาลาลำดวน (สระแก้ว))เลขที่ 435 หมู่ 1 ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 13.879531? 102.007408?
259. MBC ตลาดสัตหีบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสัตหีบ (ชลบุรี))เลขที่ 0250/1-3 หมู่ 1 ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180 12.663189? 100.899894?
260. MBC ตลาดสระแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดสระแก้ว (ลพบุรี))เลขที่ 489/14-15 ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 14.797653? 100.633458?
261. MBC BCP วิภาวดี กม.12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วิภาวดี กม.12)เลขที่ 1079 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 13.823990? 100.557700?
262. MBC BCP วิภาวดี กม.17 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP วิภาวดี กม.17)เลขที่ 21/44 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 13.866445? 100.572270?
263. MBC BCP แก่งคอย2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แก่งคอย2)เลขที่ 155/8 หมู่ 7 ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110 14.575837? 100.995330?
264. MBC BCP เทศบาลบางปู 77 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เทศบาลบางปู 77)เลขที่ 272 หมู่ 2 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.534240? 100.658520?
265. MBC BCP จรัญสนิทวงศ์ 95/2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP จรัญสนิทวงศ์ 95/2)เลขที่ 677 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.806096? 100.512092?
266. MBC BCP พัทยากลาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พัทยากลาง (ชลบุรี))เลขที่ 14/18 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.933450? 100.900763?
267. MBC อู่ทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC อู่ทอง (สุพรรณบุรี) )เลขที่ 1000/12 หมู่ 6 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 14.375275? 99.898450?
268. MBC นครหลวง (อยุธยา) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC นครหลวง (อยุธยา))เลขที่ 82/31 หมู่ 2 ตำบล นครหลวง อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260 14.456425? 100.614736?
269. MBC เดิมบางนางบวช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เดิมบางนางบวช (สุพรรณบุรี) )เลขที่ 886 หมู่ 8 ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี 72120 14.865464? 100.080364?
270. MBC โพหัก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โพหัก (ราชบุรี))เลขที่ 193,193/1 หมู่ 3 ตำบล โพหัก อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 70160 13.640239? 100.017056?
271. MBC เอื้ออาทรท่าจีน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรท่าจีน (สมุทราสาคร))เลขที่ 68/41 หมู่ 7 ตำบล ท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.531975? 100.247950?
272. MBC เอื้ออาทรขจรวิทย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรขจรวิทย์ (สมุทรฯ))เลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.599374? 100.671822?
273. MBC ทัพทัน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ทัพทัน)เลขที่ 361/23 หมู่ 1 ตำบล ทัพทัน อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี 61120 15.461214? 99.890239?
274. MBC คลองมะเดื่อ 12 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คลองมะเดื่อ 12 (สมุทราสาคร))เลขที่ 118 หมู่ 8 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110 13.625836? 100.293464?
275. MBC BCP ชวนชื่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ชวนชื่น )เลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบล บางเดื่อ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000 13.981182? 100.514265?
276. MBC เอื้ออาทรสมุทรปราการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ))เลขที่ 236 หมู่ 5 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560 13.590826? 100.871950?
277. MBC สินสาคร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สินสาคร)เลขที่ 56/7 หมู่ 5 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.577658? 100.365511?
278. MBC BCP กัลปพฤกษ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP กัลปพฤกษ์)เลขที่ 4/1 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.687390? 100.426291?
279. MBC BCP บ้านโพธิ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บ้านโพธิ์)เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบล คลองประเวศ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140 13.629530? 101.035780?
280. MBC BCP นครนายก-รังสิต1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นครนายก-รังสิต1)เลขที่ ข2-258 ถนน วังกระโจม ตำบล นครนายก อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000 14.204727? 101.209233?
281. MBC BCP สุขุมวิท กม.219 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขุมวิท กม.219 (ระยอง))เลขที่ 351/4 ถนน สุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000 12.682765? 101.254640?
282. MBC สี่แยกทศกัณฑ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC สี่แยกทศกัณฑ์)เลขที่ 389/2 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.745728? 100.395089?
283. MBC BCP นวลจันทร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นวลจันทร์ (standard))เลขที่ 132 หมู่ 12 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.835674? 100.636863?
284. MBC ตลาดโรงเกลือ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดโรงเกลือ)เลขที่ 19/30-32 ถนน กม 5 ฝั่งซ้าย ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 13.665535? 102.546520?
285. MBC BCP แพรกษา 11 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แพรกษา 11)เลขที่ 378/1 หมู่ 2 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 13.571258? 100.648710?
286. MBC BCP สุขสวัสดิ์ 42 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุขสวัสดิ์ 42)เลขที่ 616 หมู่ 4 แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140 13.675876? 100.501503?
287. MBC BCP พระราม 2 กม.78 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พระราม 2 กม.78)เลขที่ 5/6 หมู่ 6 ตำบล แพรกหนามแดง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 75110 13.344980? 99.884299?
288. MBC BCP เพชรเกษม กม.128 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม.128)เลขที่ 3/2 หมู่ 2 ตำบล ห้วยโรง อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140 13.318704? 99.827507?
289. MBC BCP อ้อมน้อย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อ้อมน้อย)เลขที่ 88/4 หมู่ 6 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130 13.705376? 100.307589?
290. MBC เพชรเกษม 77 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เพชรเกษม 77)เลขที่ 5/1 ซอย เพชรเกษม 77 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.705001? 100.360790?
291. MBC หนองไผ่แก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC หนองไผ่แก้ว (ชลบุรี))เลขที่ 315/1 หมู่ 2 ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 2022 13.206125? 101.245303?
292. MBC ถนนสุขประยูร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ถนนสุขประยูร (ชลบุรี))เลขที่ 841/56 ถนน สุขประยูร ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.371756? 100.994171?
293. MBC BCP บรมราชชนนี กม.9 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.9)เลขที่ 57/4 หมู่ 8 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.783033? 100.414894?
294. MBC วัดพระญาติ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดพระญาติ (อยุธยา))เลขที่ 13/16 หมู่ 5 ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.354167? 100.600944?
295. MBC BCP นิมิตรใหม่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นิมิตรใหม่ 1)เลขที่ 3/2 ถนน นิมิตใหม่ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510 13.822761? 100.740995?
296. MBC BCP นารายณ์มหาราช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP นารายณ์มหาราช)เลขที่ 217/14 ถนน นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000 14.799805? 100.637448?
297. MBC BCP รังสิตคลอง 8 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP รังสิตคลอง 8)เลขที่ 25/2 หมู่ 4 ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 14.041100? 100.789138?
298. MBC BCP บรมราชชนนี กม.2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.2)เลขที่ 97 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.781599? 100.47381?
299. MBC วัดโพธิ์ทอง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC วัดโพธิ์ทอง (สุขสวัสดิ์ 26))เลขที่ 130/1 ซอย สุขสวัสดิ์ 26 แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.66562? 100.48005?
300. MBC ตลาดท่าข้าม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ตลาดท่าข้าม (สิงห์บุรี))เลขที่ 1/3 หมู่ 5 ตำบล โพสังโฆ อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16150 14.814018? 100.362973?
301. MBC เอื้ออาทรบางขุนเทียน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC เอื้ออาทรบางขุนเทียน)เลขที่ 13/2 ซอย อนามัยงามเจริญ 31 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.383841N? 100.2740E?
302. MBC โคกตูม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC โคกตูม (ลพบุรี))เลขที่ 289/2 หมู่ 2 ตำบล โคกตูม อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15210 14.815686? 100.801678?
303. MBC BCP สรรพาวุธ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สรรพาวุธ)เลขที่ 801 ถนน ริมทางรถไฟเก่า แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 13.66706721? 100.5920112?
304. MBC คูขวาง 6 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC คูขวาง 6)เลขที่ 43/8 หมู่ 1 ตำบล คูขวาง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140 14.051178? 100.438678?
305. MBC ไทยคันทรีคลับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC ไทยคันทรีคลับ (ฉะเชิงเทรา))เลขที่ 2/125 หมู่ 2 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180 13.593872? 100.925919?
306. MBC BCP บรมราชชนนี กม.9 (ขาออก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บรมราชชนนี กม.9 (ขาออก))เลขที่ 347 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170 13.782030? 100.414856?
307. MBC BCP บางนา กม.16 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บางนา กม.16)เลขที่ 4/43 หมู่ 1 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 13.617853? 100.745267?
308. MBC BCP ศรีนครินทร์ 41 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ศรีนครินทร์ 41)เลขที่ 1111/2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.704378? 100.645902?
309. MBC BCP แจ้งวัฒนะ 22 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP แจ้งวัฒนะ 22)เลขที่ 112/1 หมู่ 5 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 13.906486? 100.513422?
310. MBC BCP พหลโยธิน กม.59 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP พหลโยธิน กม.59)เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 14.203791? 100.663838?
311. MBC BCP สุวินทวงศ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุวินทวงศ์)เลขที่ 30/7 หมู่ 3 แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530 13.807153? 100.830969?
312. MBC BCP ปากช่อง-ชำนาญ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ปากช่อง-ชำนาญ)เลขที่ 40/2 หมู่ 10 ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.665437? 101.420201?
313. MBC BCP สูงเนิน 1 (ขาออก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สูงเนิน 1 (ขาออก))เลขที่ 20 หมู่ 9 ตำบล สูงเนิน อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 14.882477? 101.859171?
314. MBC BCP สูงเนิน 2 (ขาเข้า) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สูงเนิน 2 (ขาเข้า))เลขที่ 68/4 หมู่ 2 ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 14.869777? 101.738499?
315. MBC BCP ลาดบัวขาว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ลาดบัวขาว)เลขที่ 166 หมู่ 15 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30340 14.844018? 101.620492?
316. MBC BCP โคราช-สืบศิริ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP โคราช-สืบศิริ)เลขที่ 152/4 ถนน สืบศิริ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.966652? 102.066576?
317. MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP บายพาสชลบุรี กม.1)เลขที่ 99/1 หมู่ 4 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.413426? 100.999932?
318. MBC BCP โรจนะ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP โรจนะ)เลขที่ 55/6 หมู่ 3 ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160 14.298680? 100.655050?
319. MBC BCP อ่อนนุช 17/1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP อ่อนนุช 17/1)เลขที่ 923/2 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 13.710570? 100.611915?
320. MBC BCP ราชพฤกษ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ราชพฤกษ์ )เลขที่ 14/7 หมู่ 5 ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.884777? 100.450148?
321. MBC BCP รัตนาธิเบศร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP รัตนาธิเบศร์ )เลขที่ 79/11-12 หมู่ 3 ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.874729? 100.457918?
322. MBC BCP ติวานนท์ 15 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP ติวานนท์ 15) เลขที่ 251/1 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 13.863997? 100.519822?
323. MBC BCP สายเอเชีย กม. 81 (ขาออก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สายเอเชีย กม. 81 (ขาออก)) เลขที่ 111/2 หมู่ 1 ตำบล พรหมบุรี อำเภอ พรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16160 14.850009? 100.444318?
324. MBC BCP สุพรรณบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP สุพรรณบุรี) เลขที่ 235/2 หมู่ 5 ตำบล ท่าระหัด อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000 14.455678? 100.131916?
325. MBC BCP เพชรเกษม กม. 193 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (MBC BCP เพชรเกษม กม. 193 ) เลขที่ 350/1 หมู่ 3 ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 12.885493? 99.911490?
326. MBC BCP ท่าฉาง- สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าฉาง-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 115/3 หมู่ 4 ตำบล คลองไทร อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150 9.219131? 99.140755?
327. MBC BCP ท่าศาลา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าศาลา) เลขที่ 461 หมู่ 1 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 8.665586? 99.922948?
328. MBC BCP อิสาณ - เมืองบุรีรัมย์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP อิสาณ-เมืองบุรีรัมย์) เลขที่ 271 หมู่ 4 ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 14.972813? 103.103992?
329. MBC BCP เมืองเก่า - เมืองขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองเก่า-เมืองขอนแก่น) เลขที่ 485 หมู่ 12 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 16.379537? 102.810743?
330. MBC BCP ไชโย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ไชโย) เลขที่ 78/2 หมู่ 2 ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140 14.725510? 100.454203?
331. MBC BCP บ้านโพธิ์ - เมืองนครราชสีมา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ้านโพธิ์-เมืองนครราชสีมา) เลขที่ 203 หมู่ 4 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310 15.060831? 102.173383?
332. MBC BCP โตนด - โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP โตนด-โนนสูง) เลขที่ 110/2 หมู่ 10 ตำบล โตนด อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160 15.093211? 102.250572?
333. MBC BCP พยัคฆภูมิพิสัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พยัคฆภูมิพิสัย) เลขที่ 223 หมู่ 16 ตำบล ปะหลาน อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม 44110 15.509055? 103.191006?
334. MBC BCP เขาคราม - กระบี่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เขาคราม-กระบี่) เลขที่ 280 หมู่ 4 ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 8.263023? 98.806419?
335. MBC BCP จอมสุรางค์ยาตร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP จอมสุรางค์ยาตร์) เลขที่ 232/4 ถนน จอมสุรางค์ยาตร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.973088? 102.090277?
336. MBC BCP ปากช่อง - น้ำค้าง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ปากช่อง-น้ำค้าง) เลขที่ 144/2 หมู่ 10 ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.668020? 101.443604?
337. MBC BCP เมืองขอนแก่น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองขอนแก่น) เลขที่ 192/1 หมู่ 1 ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 16.405051? 102.781268?
338. MBC BCP หาดคำ - เมืองหนองคาย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หาดคำ-เมืองหนองคาย) เลขที่ 57/2 หมู่ 5 ตำบล หาดคำ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000 17.890911? 102.776012?
339. MBC BCP พระพุทธบาท บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พระพุทธบาท) เลขที่ 99/1 หมู่ 8 ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี 18240 14.694541? 100.867589?
340. MBC BCP ลำลูกกา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ลำลูกกา) เลขที่ 164/8 หมู่ 9 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 13.951757? 100.631155?
341. MBC BCP วังมะนาว 1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP วังมะนาว 1) เลขที่ 57/1 หมู่ 2 ตำบล หนองชุมพล อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140 13.295245? 99.822487?
342. MBC BCP บ้านนาเดิม - สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ้านนาเดิม-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 424/2 หมู่ 2 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84240 8.880715? 99.296625?
343. MBC BCP สนามบิน - สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สนามบิน-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 85 หมู่ 3 ตำบล หัวเตย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130 9.126389? 99.159169?
344. MBC BCP มหิดล - สุเทพ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP มหิดล-สุเทพ) เลขที่ 40 ถนน มหิดล ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200 18.777193? 98.976492?
345. MBC BCP เพชรเกษม 92 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เพชรเกษม 92) เลขที่ 768/1 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 13.709539? 100.389878?
346. MBC BCP แสนตุ้ง - เขาสมิง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP แสนตุ้ง-เขาสมิง) เลขที่ 92/2 หมู่ 5 ตำบล แสนตุ้ง อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด 23150 12.378754? 102.376601?
347. MBC BCP ธาตุเชิงชุม - สกลนคร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ธาตุเชิงชุม-สกลนคร) เลขที่ 357/4 ถนน นิตโย ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000 17.179493? 104.118608?
348. MBC BCP ชะอำ พาร์ค บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ชะอำปาร์ค) เลขที่ 555/4 ถนน เพชรเกษม (ชะอำ) ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120 12.817280? 99.941160?
349. MBC BCP คลองสวนพลู บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP คลองสวนพลู) เลขที่ 19/6 หมู่ 10 ตำบล ปากกราน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 14.325309? 100.527096?
350. MBC BCP หนองจิก - ปัตตานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หนองจิก-ปัตตานี) เลขที่ 200/6 หมู่ 8 ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี 94170 6.803232? 101.140134?
351. MBC BCP เมืองมหาสารคาม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองมหาสารคาม) เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบล เขวา อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 16.158026? 103.362157?
352. MBC BCP ลาดบัวหลวง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ลาดบัวหลวง) เลขที่ 58/1 หมู่ 5 ตำบล สามเมือง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230 14.156277? 100.291342?
353. MBC BCP ญาณวิโรจน์ - เมืองจันทบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ญาณวิโรจน์-เมืองจันทบุรี) เลขที่ 21/1 หมู่ 9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000 12.562837? 102.115044?
354. MBC BCP ปลวกแดง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ปลวกแดง) เลขที่ 385/10 หมู่ 1 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140 12.978454? 101.211571?
355. MBC BCP คลองท่อม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP คลองท่อม) เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบล ห้วยน้ำขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120 7.870581? 99.163225?
356. MBC BCP คีรีมาศ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP คีรีมาศ) เลขที่ 118 หมู่ 7 ตำบล โตนด อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย 64160 16.821624? 99.791631?
357. MBC BCP เมืองบางยม - สวรรคโลก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองบางยม-สวรรคโลก) เลขที่ 109/1 หมู่ 1 ตำบล เมืองบางยม อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย 64110 17.204505? 99.868342?
358. MBC BCP ทุ่งเสลี่ยม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ทุ่งเสลี่ยม) เลขที่ 399 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย 64150 17.321879? 99.565198?
359. MBC BCP วังน้ำเขียว บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP วังน้ำเขียว) เลขที่ 178/1 หมู่ 7 ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา 30370 14.561117? 101.976089?
360. MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ-สระบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เฉลิมพระเกียรติ) เลขที่ 66/1 หมู่ 7 ตำบล ห้วยบง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี 18000 14.616770? 100.892771?
361. MBC BCP ท่ามะกา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่ามะกา) เลขที่ 18/6 หมู่ 1 ตำบล ท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 13.930033? 99.762133?
362. MBC BCP จรเข้ร้อง-อ่างทอง (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP จรเข้ร้อง-อ่างทอง (ขาเข้า)) เลขที่ 66/12 หมู่ 1 ตำบล จรเข้ร้อง อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง 14140 14.665102? 100.472616?
363. MBC BCP พระราม2 กม59 (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พระราม2 กม.59 (ขาเข้า)) เลขที่ 9/12 หมู่ 7 ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000 13.420623? 100.032639?
364. MBC BCP ป่าแมต - เมืองแพร่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ป่าแมต-เมืองแพร่) เลขที่ 156/1 หมู่ 7 ตำบล ป่าแมต อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 18.121251? 100.140038?
365. MBC BCP หนองแสง - นครพนม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หนองแสง-นครพนม) เลขที่ 252/3 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ตำบล หนองแสง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม 48000 17.423694? 104.768389?
366. MBC BCP สุขาภิบาล 3 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สุขาภิบาล 3) เลขที่ 24/36 หมู่ 4 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.788076? 100.693549?
367. MBC BCP เมืองสระแก้ว บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เมืองสระแก้ว) เลขที่ 246/1 หมู่ 1 ตำบล สระขวัญ อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 13.770730? 102.031440?
368. MBC BCP ท่าชนะ-สุราษฎร์ธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าชนะ-สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 86 หมู่ 10 ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84170 9.500244? 99.133024?
369. MBC BCP ศรีตรัง - กระบี่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ศรีตรัง-กระบี่) เลขที่ 168-170 ถนน ศรีตรัง ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000 8.105998? 98.916090?
370. MBC BCP ปราสาท บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ปราสาท) เลขที่ 172 หมู่ 1 ตำบล ตานี อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 32140 14.620734? 103.277578?
371. MBC BCP ศรีเทพ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ศรีเทพ) เลขที่ 56 หมู่ 6 ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170 15.464951? 101.062466?
372. MBC BCP ข่วงเปา - จอมทอง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ข่วงเปา-จอมทอง) เลขที่ 390/1 หมู่ 9 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160 18.431117? 98.683587?
373. MBC จันทน์ 27 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC จันทน์ 27) เลขที่ 33 ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 13.706200? 100.526826?
374. MBC BCP ท่าทราย-มหาชัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ท่าทราย-มหาชัย) เลขที่ 47/10 หมู่ 8 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.567542? 100.272137?
375. MBC BCP นิคมพัฒนา บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP นิคมพัฒนา) เลขที่ 91/10 หมู่ 2 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 12.826432? 101.201903?
376. MBC ประชาสงเคราะห์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ประชาสงเคราะห์) เลขที่ 380 ซอย สุทธิพร แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 13.761300? 101.558052?
377. MBC BCP สันโป่ง - แม่ริม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สันโป่ง-แม่ริม) เลขที่ 158/4 หมู่ 2 ตำบล สันโป่ง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180 18.952526? 98.944216?
378. MBC BCP พล บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP พล) เลขที่ 158 หมู่ 8 ตำบล หนองแวงโสกพระ อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120 15.723353? 102.592452?
379. MBC BCP กระทู้ - ภูเก็ต บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP กะทู้-ภูเก็ต) เลขที่ 2/75-76 หมู่ 2 ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83120 7.908756? 98.344944?
380. MBC BCP ทุ่งตะโก2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ทุ่งตะโก 2) เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร 86220 10.053708? 99.073062?
381. MBC BCP แสงชูโต - กาญจนบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP แสงชูโต-กาญจนบุรี) เลขที่ 6/1 หมู่ 1 ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71000 13.994435? 99.560766?
382. MBC HP อ้อมใหญ่ (Kios format) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC อ้อมใหญ่) เลขที่ 17/19 หมู่ 8 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160 13.707355? 100.281302?
383. MBC BCP บ่อวิน1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ่อวิน) เลขที่ 88/12 หมู่ 3 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 13.030387? 101.075000?
384. MBC ตลาดเตาปูน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดเตาปูน) เลขที่ 48 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800 13.807238? 100.531134?
385. MBC BCP ซุปเปอร์ไฮเวย์2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ซุปเปอร์ไฮเวย์) เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300 18.806975? 98.971006?
386. MBC BCP เปลี่ยน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เปลี่ยน-สิชล) เลขที่ 3/4 หมู่ 10 ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช 80120 8.846675? 99.900884?
387. MBC BCP ลำลูกกา คลอง 7 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ลำลูกกา คลอง 7) เลขที่ 89/1 หมู่ 5 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 13.935235? 100.747617?
388. MBC BCP ศรีนครินทร์ - สมิติเวช บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ศรีนครินทร์-สมิติเวช) เลขที่ 138/2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 13.747154? 100.643639?
389. MBC BCP เทพารักษ์ กม.7 (ขาออก) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP เทพารักษ์ กม.7 (ขาออก) เลขที่ 7/10 หมู่ 1 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 13.616862? 100.653919?
390. MBC BCP หมูม่น - เมืองอุดรธานี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หมูม่น-เมืองอุดรธานี) เลขที่ 7/2 หมู่ 11 ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000 17.490202? 102.796614?
391. MBC BCP สตรีวิทยา 2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP สตรีวิทยา 2) เลขที่ 392/1 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.825338? 100.619831?
392. MBC BCP บ่อวิน2 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP บ่อวิน 2) เลขที่ 291/20 หมู่ 10 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110 13.081752? 101.121704?
393. MBC BCP ประตูน้ำพระอินทร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP ประตูน้ำพระอินทร์ (ขาออก)) เลขที่ 98/1 หมู่ 6 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180 14.141588? 100.618085?
394. MBC BCP หนองมน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP หนองมน) เลขที่ 413/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20130 13.272110? 100.935090?
395. บางจาก โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC BCP โนนสูง-เมืองอุดรธานี) เลขที่ 138/1 หมู่ 8 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330 17.307979? 102.853980?
396. MBC พระประแดง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC พระประแดง) เลขที่ 1104 ถนน นครเขื่อนขันธ์ ตำบล ตลาด อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 13.660093? 100.532312?
397. MBC หมู่บ้านดีเค บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หมู่บ้านดีเค) เลขที่ 166 ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 35 แขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 13.654089? 100.411523?
398. MBC กาแล ไนท์บาซาร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC กาแล ไนท์บาซาร์) เลขที่ 89/2 ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 18.785529? 99.000983?
399. MBC โรงพยาบาลสวนดอก บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC โรงพยาบาลสวนดอก) เลขที่ 85 ถนน สุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200 18.788944? 98.972260?
400. MBC คาลเท็กซ์ รามอินทรา 40 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX รามอินทรา กม.40) เลขที่ 55/14 ถนน รามอินทรา แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.846700?? 100.647340?
401. MBC คาลเท็กซ์ พัทยากลาง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX พัทยากลาง) เลขที่ 144/33 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.928277? 100.899987?
402. MBC ทีซีซี สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC TCC สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์) เลขที่ 54,54/1-7 อาคาร สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ SW107 ถนน ศรีดอนไชย ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 18.780730? 98.997614?
403. MBC หัวกุญแจบ้านบึง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC หัวกุญแจ บ้านบึง) เลขที่ 200/44 หมู่ 1 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220 13.253938? 101.154994?
404. MBC คาลเท็กซ์ฟ้าฮ่าม บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่) เลขที่ 171/8 หมู่ 3 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 18.819242? 99.011277?
405. MBC ตลาดสี่ย่าน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดศรีย่าน) เลขที่ 151/3 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 13.784735? 100.512868?
406. MBC ตลาดวังน้ำเย็น บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ตลาดวังน้ำเย็น) เลขที่ 481 หมู่ 1 ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว 27210 13.515065? 102.515065?
407. MBC คาลเท็กซ์ บายพาสชลบุรี บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC CTX บายพาสชลบุรี) เลขที่ 6/59 หมู่ 2 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 13.342240? 100.995030?
408. เฟรนไชส์ เดอะสเตชั่น สมุทรสาคร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เดอะสเตชั่น-สมุทรสาคร) เลขที่ 9/19 หมู่ 6 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 13.529961? 100.201350?
409. แฟรนไชส์ คาลเท็กซ์ สระบุรี (ขาเข้า) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC คาลเท็กซ์ สระบุรี (ขาเข้า)) เลขที่ 127 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองยาว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000 14.466988? 100.907924?
410. แฟรนไชส์ เทพประสิทธิ์ ซอย 6/1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เทพประสิทธิ์ ซอย 6/1) เลขที่ 62/227-228 หมู่ 12 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 12.907918? 100.884252?
411. แฟรนไชส์ เชลล์ โนนสูง บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC เชลล์ โนนสูง (ขาเข้า)) เลขที่ 95 หมู่ 3 ตำบล หลุมข้าว อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160 15.211308? 102.357022?
412. MBC FC แอสทร้า ซอยนวลจันทร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC แอสทร้า ซอยนวลจันทร์) เลขที่ 596-597 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230 13.831559? 100.637539?
413. MBC แฟรนไชส์ ปากช่อง 20 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC ปากช่อง 20) เลขที่ 736 ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 14.707629? 101.417672?
414. MBC แฟรนไชร์ปักธงชัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC ปักธงชัยโคราช) เลขที่ 300 หมู่ 1 ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150 14.724839? 102.019664?
415. MBC แฟรนไชร์คาลเท็กซ์หัวทะเล บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC FC CTX หัวทะเลโคราช) เลขที่ 1668 หมู่ 1 ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 14.951173? 102.123399?
416. MBC แฟรนไชร์คาลเท็กซ์เชียงใหม่แอร์พอร์ต 18.768061? 98.982454?
417. MBC แฟรนไชร์คาลเท็กซ์เชียงใหม่โชตะนา 18.817928? 98.982096?