สะสมได้ทุกบาท รับทันทีคูปองเงินสด 10 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อครบทุกๆ 2,000 บาท สะสมได้ทุกบาท รับทันทีคูปองเงินสด 10 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อครบทุกๆ 2,000 บาท

  เงื่อนไขการรับคูปอง
 • เฉพาะการซื้อพร้อมแสดงบัตรบิ๊กการ์ด/ บัตรช้อปโทรฟรี/ บัตรบิ๊กโบนัส ภายใน 3 เดือนตามระยะเวลาที่ บริษัทฯ กำหนด
 • เมื่อสมาชิกแต่ละหมายเลขบัตรมียอดซื้อสะสมครบทุกๆ 2,000 บาท ระบบจะจัดพิมพ์คูปองแทนเงินสดมูลค่า 10 บาทออกมาที่ท้ายใบเสร็จทันที 1 ใบ ไม่จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์
 • สมาชิกสามารถสะสมยอดการซื้อจากบิ๊กซี บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บิ๊กซี มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ได้ทุกสาขา
 • ระบบจะคำนวณยอดซื้อสะสมจากการแสดงบัตรสมาชิกหมายเลขเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนยอดการซื้อข้ามหมายเลขบัตรได้
 • กรณีซื้อสินค้าจากบิ๊กซีมากกว่า 1 สาขาภายในวันเดียวกัน ระบบจะพิมพ์คูปองให้ตามเงื่อนไขในการซื้อวันถัดไป
 • ยอดซื้อสะสมจะลดลงเมื่อมีการคืนสินค้า และหมดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละรอบ
 • กรณีมีการคืนสินค้า ระบบจะตัดยอดซื้อสะสมให้โดยอัตโนมัติตามมูลค่าที่คืนสินค้า หากยอดซื้อสะสมคงเหลือน้อยกว่ามูลค่าที่คืนสินค้า ลูกค้าจะมียอดซื้อสะสมติดลบ ลูกค้าต้องสะสมยอดซื้อจนกลบยอดซื้อที่ติดลบให้หมดก่อน จึงจะเริ่มต้นสะสมเพื่อรับสิทธิตามเงื่อนไขต่อไปได้
 • ยอดซื้อสะสมนี้ไม่รวมถึงการซื้อสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟเบอร์ดี้โรบัสต้าบิ๊กแพ็ค น้ำตาลทราย บัตรกำนัล บัตรและรหัสเติมเงินมือถือ ค่ามัดจำร้านแว่นตา ศูนย์อาหาร ร้านค้าในพลาซ่า และการซื้อเหมา
  เงื่อนไขการใช้คูปอง
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/ บัตรช้อปโทรฟรี/ บัตรบิ๊กโบนัส ก่อนการชำระเงิน
 • คูปองนี้ใช้แทนเงินสดได้ที่บิ๊กซี บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีจัมโบ้ บิ๊กซี มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา
 • คูปองนี้ใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยไม่จำกัดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำ
 • จำกัดการใช้คูปองรวมกันสูงสุด 30 ใบ / 1 หมายเลขบัตร
 • ยกเว้นการซื้อบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำตาลทราย ค่ามัดจำร้านแว่นตา บัตรกำนัล บัตรและรหัสเติมเงินมือถือ ศูนย์อาหาร ร้านค้าในพลาซ่า การซื้อสินค้าเงินผ่อนทุกประเภท และ การซื้อเหมา
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับทันที คูปองเงินสด 5 บาทท้ายใบเสร็จ เมื่อช้อป 500 บาทขึ้นไป รับทันที คูปองเงินสด 5 บาทท้ายใบเสร็จ เมื่อช้อป 500 บาทขึ้นไป


สิทธิประโยชน์เฉพาะ Big C, Big C Extra, Big C Jumbo, Big C Market
  เงื่อนไขการรับคูปอง
 • ช้อป 500 บาทขึ้นไป พร้อมแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/ บัตรช้อปโทรฟรี/ บัตรบิ๊กโบนัส รับคูปองเงินสดมูลค่า 5 บาทท้ายใบเสร็จ 1 ใบ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงการซื้อสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟเบอร์ดี้โรบัสต้าบิ๊กแพ็ค น้ำมันปาล์ม น้ำตาลทราย บัตรกำนัล บัตรและรหัสเติมเงินมือถือ ศูนย์อาหาร ร้านค้าในพลาซ่า การซื้อเหมา และการซื้อที่มินิบิ๊กซีทุกสาขา
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 คูปอง/ สมาชิก 1 ท่าน/ 1 วัน
  เงื่อนไขการใช้คูปอง
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/ บัตรช้อปโทรฟรี/ บัตรบิ๊กโบนัส ก่อนการชำระเงิน
 • คูปองนี้ใช้ได้ที่บิ๊กซีทุกสาขา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยไม่จำกัดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำ
 • ใช้รวมกันได้สูงสุดถึง 31 ใบ/ สมาชิก 1 ท่าน/ 1 เดือน
 • ยกเว้นการซื้อบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำมันปาล์ม น้ำตาลทราย สินค้าเงินผ่อน บัตรกำนัล บัตรและรหัสเติมเงินมือถือ ศูนย์อาหาร ร้านค้าในพลาซ่า และการซื้อเหมา
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าที่ใช้คูปองเงินสด 5 บาทนี้ ลูกค้าจะได้คืนเฉพาะเงินสดที่ชำระจริง (ไม่คืนคูปองแทนเงินสด)

รับทันที คูปองเงินสด 1 บาท เมื่อช้อป 50 บาทขึ้นไป รับทันที คูปองเงินสด 1 บาท เมื่อช้อป 50 บาทขึ้นไป


สิทธิประโยชน์เฉพาะ Mini Big C
  เงื่อนไขการรับคูปอง
 • ซื้อสินค้ามูลค่า 50 บาทขึ้นไป พร้อมแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/ บัตรช้อปโทรฟรี/ บัตรบิ๊กโบนัส ที่มินิบิ๊กซี ทุกสาขา รับคูปองเงินสดมูลค่า 1 บาทท้ายใบเสร็จ 1 ใบ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงการซื้อสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำตาลทราย น้ำมันปาล์ม รหัสเติมเงินมือถือ และการซื้อเหมา
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 คูปอง/ สมาชิก 1 ท่าน/ 1 วัน
  เงื่อนไขการใช้คูปอง
 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/บัตรช้อปโทรฟรี/บัตรบิ๊กโบนัสก่อนการชำระเงิน
 • คูปองนี้ใช้ได้ที่ มินิบิ๊กซีทุกสาขา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยไม่จำกัดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำ
 • ใช้รวมกันได้สูงสุดถึง 30 ใบ / สมาชิก 1 ท่าน / 1 เดือน
 • ยกเว้นการซื้อบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำตาลทราย น้ำมันปาล์ม รหัสเติมเงินมือถือ สินค้าเงินผ่อนทุกประเภท และการซื้อเหมา
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้

เมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการพร้อมแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/บัตรช้อปโทรฟรี/บัตรบิ๊กโบนัส
1 ชิ้น จะได้รับคะแนนท้ายใบเสร็จ โดย 1 คะแนน = 1 บาท เมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการพร้อมแสดงบัตรสมาชิกบิ๊กการ์ด/บัตรช้อปโทรฟรี/บัตรบิ๊กโบนัส
1 ชิ้น จะได้รับคะแนนท้ายใบเสร็จ โดย 1 คะแนน = 1 บาท

  เงื่อนไขการแจกคะแนน
 1. เฉพาะการซื้อพร้อมแสดงบัตรบิ๊กการ์ด/บัตรช้อปโทรฟรี/บัตรบิ๊กโบนัส ที่ บิ๊กซี บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า และบิ๊กซีจัมโบ้
 2. เมื่อซื้อสินค้าร่วมรายการ 1 ชิ้น จะได้รับคะแนนท้ายใบเสร็จ โดย 1 คะแนน = 1 บาท
 3. กรณี 200 คะแนน หรือน้อยกว่า ระบบจะพิมพ์เป็นคูปองคะแนนท้ายใบเสร็จ
 4. ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป ระบบจะพิมพ์ข้อความท้ายใบเสร็จสำหรับแลกรับบัตรกำนัลที่จุดบริการลูกค้า ภายในวันและสาขาที่ซื้
  เงื่อนไขการใช้คูปองคะแนน
 1. กรุณามอบคูปองคะแนนพร้อมแสดงบัตรบิ๊กการ์ด/บัตรช้อปโทรฟรี/บัตรบิ๊กโบนัสกับพนักงานแคชเชียร์ก่อนชำระค่าสินค้า
 2. คูปองเหล่านี้ สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่บิ๊กซี บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีจัมโบ้ บิ๊กซีมาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ได้ทุกสาขา ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ โดย 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 3. คูปองคะแนนเหล่านี้ไม่สามารถใช้ซื้อบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง บัตรกำนัล บัตรชองขวัญ บัตร/รหัสเติมเงินมือถือ น้ำตาล ค่ามัดจำร้านแว่นตา กระเช้าปีใหม่ ร้านค้าในพลาซ่า ศูนย์อาหาร ลูกค้าประเภทค้าส่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าเงินผ่อนทุกประเภท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตรสมาชิก/ วัน
 5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับคูปองทุกประเภทที่ฉีกขาด/มีรอยขูดขีด/ลบเลือน/ไม่สมบูรณ์ รวมถึงไม่คืนคูปอง กรณีคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ใช้คูปองเป็นส่วนลดแล้ว

  การใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุด้านหลังบัตรกำนัล

ลดชัวร์ทั่วไทย ลดชัวร์ทั่วไทย

เพียงโชว์บัตรบิ๊กการ์ดรับสิทธิพิเศษจากหลากหลายร้านค้าชั้นนำ คลิกเพื่อติดตามร้านค้าร่วมรายได้